Vaše 2% sú šancou pre ľudí bez domova

[24. 02. 2017]

Pred deviatimi rokmi som pracovala v malom združení v Nových Zámkoch, tam začal môj prvý kontakt s témou bezdomovectva. Pán Gabriel si u nás v kancelárii občas nechal svoj bicykel a ja som nerozumela, ako môže mať človek bez domova bicykel. Udivovali ma však aj iné veci. Ľudia, ktorí žili na ulici mohli noc iba presedieť v miestnosti neďaleko centra mesta a policajnej stanice.

Keď mesto zriadilo prvú nocľaháreň z dvoch unimobuniek, postavilo ju úplne na okraj mesta, kam ľudia bez domova len s ťažkosťou dokráčali a na vstup potrebovali potvrdenie o bezinfekčnosti. Hneď vedľa stála unimobunková ubytovňa pre neplatičov vysťahovaných z mestských bytov. Viacčlenná rodina platila 200 eur za jednu miestnosť bez kúpeľne a WC, zato spolu so švábmi a extra poplatkami za jednotlivé spotrebiče. Viac ako bol ich pôvodný nájom v byte. Desiatky detí vyrastajúce na ubytovni sa z preliezky dívali na nocľaháreň cez ostatný plot. Často som premýšľala, akú životnú perspektívu takto vidia.

Nedávno som na oficiálnej stránke Nových Zámkov našla článok. Terénne pracovníčky mesta pri výdaji polievky požiadali ľudí bez domova o pomoc pri odhrabávaní lístia v okolí školy, ktoré „skutočne dlho nikto neupratoval“. Vysvetlili im, že „tu trávia podstatnú časť dňa a mohlo by im záležať, ako to tam vyzerá.“ Desať ľudí odkázaných na polievku sa hrablí naozaj chytilo a naplnili desiatky vriec lístia a zeminy. Mne to však prišlo dosť arogantné, keďže mesto nemá ani len denné centrum, kde by mohli tráviť čas namiesto ulice a polievku si dvakrát za týždeň zjesť v teple.

Dnes sa už nečudujem nad bicyklom a nedokážem sa tešiť, keď ľuďom bez domova veľkoryso umožníme v noci ležať a nielen sedieť. Nemám tiež potrebu s polievkou nosiť hrable. Hnevá ma zásluhová pomoc, keď ľudí bez 24-hodinového prístupu k streche nad hlavou štát núti chodiť na aktivačné práce, aby vôbec dostali 60 eur ako základnú dávku v hmotnej núdzi.

Pritom riešenie je úplne inde. Keď sa môj blízky človek ocitol v kríze – a s deťmi prespával v pivnici v bytovke, kde predtým býval - urobila som to, čo je bežné medzi blízkymi, v zahraničí však aj bežná prax v prevencii bezdomovectva. Zaplatila som kauciu na nájom nového bytu a prvé nájomné. Vďaka tomu si udržal prácu, ale na hrane je stále. Podnájom mu zhltne 60 percent príjmu.

Skĺznuť do bezdomovectva je vcelku ľahké a náš systém neposkytuje veľa možností na cestu späť. Na ulici vás však udrží dokonale. Nečudo, že na Slovensku prevláda dlhodobé bezdomovectvo a ľudí bez domova pribúda.

Preto čoraz viac našich snáh smerujeme do advokácie. V roku 2016 sme sa zúčastnili troch rozporových konaní a boli členmi pracovných skupín pri zmenách zákonov. Ľudia bez domova sa tak ľahšie zbavia dlhov a plná zdravotná starostlivosť bude pre mnohých dostupnejšia. Spolupracovali sme na historicky prvom výskume spojenom so sčítaním ľudí bez domova v Bratislave a vytvorili Iniciatívu MVO Za strategické riešenie bezdomovectva, ktorú podporilo 20 organizácií zo Slovenska. Nota bene oslávilo 15. rokov a máme už 92 000 čitateľov za mesiac. Vďaka predaju si 61% predajcov v Bratislave dokáže prenajať posteľ v komerčnej ubytovni alebo byte a my sme mohli zamestnať už 12 nosičov batožín, ktorí si splatili 13 000 eur dlhov na zdravotnom poistení.

Nechceme už preto len hasiť problémy, ale hľadať pre ne skutočné riešenia. Rok 2017 preto venujeme téme cenovo dostupného bývania aj pre ľudí bez domova.

Podporte nás darovaním 2% z dane alebo trvalým príkazom na účet SK21 1100 0000 0026 6347 5014. Aj malá suma nám umožní naďalej pomáhať tým, čo potrebujú našu pomoc.
Ďakujeme, že ste v tom s nami.

Zuzana Pohánková
riaditeľka OZ Proti prúdu

 AKO SME POUŽILI 2% V ROKU 2016?

Aj vďaka Vašim 2% v sume 37 183,60 eur sme:

 • zamestnali na trvalý pracovný pomer - polovičný úväzok 9 klientov ako nosičov batožín, ktorí si za minulý rok splatili 6 405 eur dlhov. Nosiči každodenne od 9-13 hod. pomáhajú starším ľudom a ženám s batožinou na schodoch Hl. železničnej stanici v Bratislave (10 771,09 eura)
 • vytlačili tri vydania časopisu Nota bene (18 860,37 eura) a dali šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu viac než 350 predajcom na Slovensku
 • zabezpečili prístup ku každodennej podpore sociálnych pracovníkov a k odbornému sociálnemu poradenstvu (3 720,81 eura)
 • vyplatili predajcom zdravotné príspevky na lieky a podporili aktívnych predajcov formou motivačných odmien (3 831,22 eura)

Údaje o nás – prijímateľ 2% (3%)

IČO/SID: 36068781
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Proti prúdu
Sídlo: Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava

AKO NA 2% (3%)

Ste zamestnaní a máte príjmy iba zo závislej činnosti:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2017 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Podávate si daňové pri znanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba atď.:

 1. Vyplňte jedno z daňových priznaní:
  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XIII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
 2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2017. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)


 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics