Tlačová správa: Kam majú ísť ľudia bez domova z garáží na Zátiší?

[24. 04. 2017]

Stanovisko organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave OZ Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), Depaul Slovensko n.o., Komunita Sant'Egidio, Domov sv. Jána z Boha n.o. - ku kauze búrania garáží v bratislavskom Zátiší

PRIESTOR NA ŽIVOT PRE ĽUDÍ Z GARÁŽÍ ZO ZÁTIŠIA

„Zastavme búranie garáží a hľadajme systémové riešenie,“ vyzývajú mestskú časť BA Nové mesto a Magistrát hl. mesta organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova. Chýba dostupné bývanie pre ľudí, ktorí trpia dlhodobým bezdomovectvom a závislosťou.

Ako neziskové organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v Bratislave, sme znepokojené krízovou situáciou ľudí bez domova na Zátiší. Búraním garáží, ktoré slúžia ako obydlia približne pre 35 ľudí bez domova, mestský úrad Nové mesto pripraví o strechu nad hlavou množstvo ľudí v zlom zdravotnom stave, starých ľudí aj ženy. Prichádzajú o jedinú istotu, o svoje domovy, v ktorých niektorí z nich žijú už viac ako desať rokov. Ich situácia v nás vyvoláva mnoho otázok. Najdôležitejšia je: KAM MAJÚ ÍSŤ?

Mesto argumentuje, že každý, kto o pomoc stál, ju dostal. Veď tu máme útulky a nocľahárne.

V skutočnosti títo ľudia nemajú kam ísť. Našeútulky sú preplnené. V Bratislave neexistuje špecializované zariadenie, ktoré ponúka dlhodobé bývanie pre ľudí bez domova so závislosťou.

Nocľaháreň nie je riešením. Nocľaháreň je miesto, ktoré nie je podľa zákona určené na bývanie. Ponúka len nocľah. Počas dňa je zatvorená. Kto posiela ľudí z garáží do nocľahárne, posiela ich prakticky na ulicu.

Oceňujeme krok MČ Nové mesto, ktorá približne pred dvomi rokmi zriadila špeciálnu pozíciu terénnej pracovníčky. Avšak ani jej obetavá práca nemôže vyriešiť základný problém ľudí bez domova zo Zátišia, ktorým je bývanie.

Problém bývania nevyrieši ani terénna sociálna práca, denné centrum, ani nocľaháreň. Skutočným riešením je projekt bývania určený pre ľudí trpiacich dlhodobým bezdomovectvom. Projekt zohľadňujúci špecifiká a komplexnosť pomoci, ktorú potrebujú.

Žiadame mestskú časť Nové mesto, aby zastavila búranie garáží do času, kým v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta zabezpečia bezpečné, stabilné miesto, kde môžu títo ľudia legálne žiť 24 hodín denne.

Počujeme argumenty, že ľudia bez domova v garážach žijú nelegálne a preto musia odísť. Mesto má s pozemkom plány. Presúva sem mestský podnik, s cieľom zefektívniť finančné náklady. Tlačové oddelenie Nového mesta uviedlo, že systematické odstraňovanie garáží je súčasťou čistenia územia.

Hromadné búranie akýchkoľvek obydlí, v ktorých žijú ľudia, bez reálnej ponuky adekvátneho bývania, je v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ku ktorým sa zaviazalo aj Slovensko. Podľa štrasburskej judikatúry sú aj provizórne zhotovené obydlia, ktoré sú vytvorené nelegálne (tak ako garáže na Zátiší) stále považované za obydlia. Nie je možné ich klasifikovať ako odpad, ani s nimi zaobchádzať ako s odpadom.

Pýtame sa: Sú v našej krajineekonomické záujmy nadradené ľudskému životu? Kde sú práva ľudí bez domova?

Smútok v nás vyvolávajú prirýchle súdy - Ľudia zo Zátišia sú vraj alkoholici a takýto život im vyhovuje. Nech sa o seba postarajú sami. Prečo by sme sa o ich bývanie mali starať my?

Ľudia, ktorí sú na ulici dlhé roky, sa po čase ocitnú na úplnom dne. Trpia chorobami, depresiami a mnohí aj závislosťou. Niektorí ľudia bez domova zo Zátišia pracujú. Iní nie sú fyzicky, ani psychicky schopní práce a nedokážu si sami zabezpečiť bývanie. Väčšina stratila nádej a nevidia šancu na lepší život. Alkohol je únik z bezcieľneho života. Apatia je prejavom tejto beznádeje. Nedokážu si pomôcť sami. Pýtame sa: Pretože sú závislí od alkoholu, prestávajú byť pre nás ľuďmi?

Výskum spojený so sčítaním poukázal na to, že Bratislava má problém s dlhodobým bezdomovectvom. Takmer 40% ľudí bez domova v Bratislave sú bez domova 10 a viac rokov. Zátišie len zviditeľňuje problém týchto ľudí, ktorí žijú zväčša ukrytí pred zrakmi verejnostiv chatkách alebo iných prístreškoch. Mimoriadne vysoký počet ľudí, ktorí sú dlhoročne bez domova, poukazuje na zlyhanie systému. Ten ľuďom neponúka možnosti vymaniť sa z bezdomovectva.

Výskum tiež poukázal na to, že neriešenie tohto problému len vedie k jeho prehlbovaniu. S dĺžkou bezdomovectva priamo úmerne narastajú zdravotné problémy ľudí bez domova, vrátane problémov so závislosťou. Mnohí z tých, čo sú dlhodobo bez strechy nad hlavou, sú blízko seniorského veku a takmer 50 % opýtaných ľudí uviedlo, že má dlhodobé zdravotné problémy.

Búranie garáží nie je systémové riešenie. Títo ľudia nezmiznú. Ak im nevytvoríme dôstojnú alternatívu bývania, len sa budú presúvať z miesta na miesto. Je riešením, že ich úrady a polícia budú znovu a znovu odvšadiaľ vyháňať ako túlavé zvieratá? Takýto scenár sa už desať rokov bez úspechu opakuje na Zátiší. Je nevyhnutné vybudovať systémové riešenie, ktoré ľuďom žijúcim na ulici umožní vymaniť sa z bezdomovectva. Aby prestalo platiť, že kto na Slovensku raz stratil domov, stratil ho už navždy. Ako neziskové organizácie už viac ako desať rokov poukazujeme na potrebu systémového riešenia bezdomovectva a ponúkame koncepčné modely riešenia. Bez spolupráce so samosprávou, mestskými časťami a verejnou správou to však nepôjde.

Efektívne riešenia overené v zahraničí sú napríklad špeciálne útulky ako sú tzv. wet shelters pre ľudí bez domova ťažko závislých od alkoholualebosvojpomocne vybudované domčeky, ktoré úspešne svojho času realizovala aj organizácia ETP na východe Slovenska. V zahraničí je tiež overený ako najhumánnejšie, najefektívnejšie a pre spoločnosť najlacnejšie riešenie model housing first- bývanie ako prvý krok.

Problém ľudí bez domova zo Zátišia je zároveň následkom krízy v oblasti sociálneho bývania. Bratislava má akútny nedostatok mestských, cenovo dostupných nájomných bytov.

vypracovali Sandra Tordová a Nina Beňová, OZ Proti prúdu

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics