Tlačová správa: Odpoveď organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislava na vyjadrenia starostky MČ Podunajské Biskupice Alžbety Ožvaldovej

[07. 08. 2017]

ODPOVEĎ  ORGANIZÁCIÍ PRACUJÚCICH S ĽUĎMI BEZ DOMOVA V BRATISLAVE - DEPAUL SLOVENSKO, n.o., DOMOV SV. JÁNA Z BOHA, n.o., KOMUNITA SANT´EGÍDIO, OZ KRESŤANIA V MESTE, OZ PROTI PRÚDU (vydavateľ časopisu Nota Bene), OZ STOPA A OZ VAGUS - NA VYJADRENIA P. STAROSTKY MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE, p. ALŽBETY OŽVALDOVEJ, UVEREJNENOM V BISKUPICKÝCH NOVINÁCH júl/august 2017

 

Ľudia sediaci a popíjajúci na lavičke. Tak zjavný a bežný pohľad ľudí žijúcich v Bratislave. Mesto pred dvoma rokmi rozdelilo lavičky, aby im sťažilo spať na nich počas dňa. Niektoré mestské časti sa ich pokúsili vyhnať zo svojho územia, iné sa snažia problém ignorovať až do momentu, kedy vybuchne a je už nemanažovateľný. Služby pre nich sú vytláčané na okraj (alebo za okrajom) obytných štvrtí. Podunajské Biskupice sa možno pokúsia rozháňať ich hasičskými autami.

V celej Bratislave je však len veľmi málo miest, kam ľudia bez domova závislí na alkohole môžu ísť. Je samozrejmé, že zostávajú na verejných priestranstvách. Pokiaľ chcú mesto či mestské časti tento problém riešiť, musia im ponúknuť pomoc, ktorá sa bude odvíjať od ich potrieb. Pomôcť ľuďom bez domova by malo byť samozrejmosťou. Bez ohľadu na motivácie je to veľmi múdre a ľudské. Problémy ľudí bez domova, ktorým nie je ponúknutá adekvátna pomoc, sa prehlbujú a oni nemajú inú možnosť ako žiť svoje životy na uliciach mestských častí. Práve naopak – je veľmi nemúdre ich vyháňať, pretože to nič nerieši – ľudia bez domova nezmiznú a o nejaký čas sa objavia znova. Najrozumnejšie  je ponúknuť im služby, zariadenia, ktoré ich podchytia, pomôžu, stiahnu z ulíc práve vo svojej mestskej časti. Nasledovať by mala ponuka cenovo dostupného bývania, ktorým je možné bezdomovectvo človeka za intenzívnej podpory sociálneho pracovníka a služieb ukončiť.

Pani starostka Podunajských Biskupíc, obyvatelia mestskej časti Podunajské Biskupice, skúste im teda pre zmenu pomôcť a nie ich vyhnať tam, kde ich nevidíte (nepočujete, necítite).

Represia, ktorú povolávate, Vám neprinesie riešenie, vzbudí len ďalšie násilie. Odmietnutie, ktoré je neustále v rámci občanov a úradov na nich uplatňované, ich zahnalo na okraj spoločnosti, ktorej boli kedysi tiež súčasťou. Hlboké rany, ktoré nadobudli rokmi strávenými na ulici, poznačili život ľudí bez domova. Stratili istoty každodenného života, dôstojnosť, sebaúctu, teraz však potrebujú pomoc od nás, tých, ktorí domovy a istoty máme.

Pani starostka, správne ste poznamenali, že bezdomovectvo je celobratislavský a celoslovenský problém, to však nezbavuje mestskú časť zodpovednosti za hľadanie riešení. Riešenie nenájdete v spolupráci s políciou, ako ste sa pokúsili. Človeka ani nemožno vyháňať alebo volať na neho políciu z dôvodu sociálneho statusu – že je bez domova. Práve naopak, preto, že odmietate problémy ľudí bez domova vidieť a systematicky riešiť pomocou, ešte stále s bezdomovectvom vo svojej mestskej časti zápasíte. Sociálne problémy totiž riešia sociálni pracovníci a sociálne služby, tak ako zdravotné problémy riešia zdravotníci a zdravotné služby. Na Slovensku máme odborníkov a organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, ktoré sú ochotné spolupracovať. Stačí ich osloviť a požiadať o pomoc a vytvoriť v mestskej časti vhodné podmienky na ich prácu. Riešenie bude musieť ísť ruka v ruke s potrebami samotných ľudí bez domova. Najväčšou z nich je aj podľa sčítania ľudí bez domova z novembra 2016 práve prístup k bývaniu.

V Podunajských Biskupiciach nemáte ani len terénnu službu pre ľudí bez domova, ani nízkoprahové denné centrum, ani nízkoprahovú nocľaháreň. Vodné delá nie sú riešenie a nenahradia bývanie.

Ak ich vyženiete, vrátia sa. Oni tu totiž stále sú a budú tu, nemajú kam ísť, oni nemajú domov.

Vypracovali Jozef Kákoš (Depaul Slovensko n.o.) a Nina Beňová (OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene)

Kontakty

Jozef Kákoš, 0910/842598, jozef.kakos@depaulslovensko.org

Nina Beňová, 0908/434826, nina.benova@notabene.sk

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics