DARUJTE 2% OZ PROTI PRÚDU a pomôžte nám ukončovať pouličné bezdomovectvo

[02. 03. 2018]

DARUJTE 2% OZ PROTI PRÚDU a pomôžte nám ukončovať pouličné bezdomovectvo

Jitka kladie na prestretý stôl kávu. O nohu sa mi obtiera Miki, jeden z piatich kocúrov, ktorých si Jitka vzala zo záhradnej chatky, kde kedysi žila. Z drevených poličiek v kuchyni visia hrnčeky, komody sú obložené dečkami, soškami a milými „pakšamentmi“, ktoré jasne hovoria Tu som doma.

Jitka je klientka brnianskeho projektu Housing first (Bývanie ako prvý krok). Je jednou z prvej várky ľudí bez domova, ktorí dostali šancu nasťahovať sa do mestského nájomného bytu priamo z ulice. Na návšteve sú tu s nami aj Markéta a Alča, terénne sociálne pracovníčky, ktorých úloha je Jitku a ďalších klientov podporiť, aby si nové bývanie dokázali udržať. Mestský byt s nízkym nájomným, ktoré hravo pokryje štátny príspevok na bývanie, a intenzívna podpora sociálnych pracovníkov – táto trojkombinácia dáva Jitke reálnu šancu ukončiť bezdomovectvo.

Zhlboka dýcham, aby som si pocit, aké to je, keď veci fungujú, uložila do zásoby. Náš projekt bývania bude takisto vychádzať z princípov Housing first. Je to však celkom rébus, keďže na Slovensku chýbajú systémové nástroje – byty s dostupným nájmom a rozumný príspevok na bývanie. Markéta a Alča nedokážu uveriť, že príspevok na bývanie pre jednu osobu je u nás len čosi vyše 55 eur. „Ako potom bývajú ľudia, ktorí nemajú peniaze na nájomné?“ čudujú sa.

Dobrá otázka. Ako hovoria naše české kolegyne, neexistuje žiadny problém, iba výzva. Jedna cesta k lacnejšiemu nájmu sa nám už podarila. V prenajatom notabeňáckom byte žijú Laco a Betka už takmer rok. Znížený mesačný nájom sme u majiteľky bytu vyjednali vďaka dlhodobému prenájmu a garancii platieb. Výsledkom je, že klienti platia mesačne o stovku menej ako kedysi na ubytovni.

Tento zázrak chceme zopakovať v najbližších rokoch aj s ďalšími ľuďmi bez domova – veríme, že aj s vašou pomocou.

POTREBUJEME VAŠU POMOC, ABY SME MOHLI ĎALEJ POMÁHAŤ:

 • aby už nikto nemusel prežívať na ulici

Teší nás, že sa nám úspešne darí napĺňať cieľ pomáhať ukončovať pouličné bezdomovectvo predajcov Nota bene. Aj vďaka vašej pomoci si 94% predajcov v Bratislave dokáže zabezpečiť strechu nad hlavou v lepšom bývaní.Už nemusia prežívať na ulici ani v nocľahárňach, platia si ubytovňu, útulok alebo izbu v podnájme. Našim klientom poskytujeme špecializované poradenstvo, predaj časopisu a projekt zamestnávania a oddlžovania Nosiči batožín.

K nim pribudli aj príspevky na bývanie, ktoré pomáhajú stabilizovať a zlepšiť kvalitu bývania klientov. Aj vďaka našej pomoci už Ivana nespáva na zemi, ale má vlastnú posteľ na ubytovni. Petra si udržala ubytovňu a po hospitalizácii sa má kam vrátiť. Maroš vymenil útulok za prenajatú izbu v rodinnom dome. Pri čítaní ho už nerušia spolubývajúci a veci ráno nájde tam, kde si ich položil.

 • aby mal každý svoj domov

Vízia našej organizácie je pomôcť predajcom ukončiť bezdomovectvo v štandardnom bývaní, ktoré je samostatné, dôstojné a udržateľné. Bývanie, kde majú súkromie, kde si môžu budovať spokojné vzťahy, zotaviť sa z rán života na ulici a nabrať sily na riešenie problémov. Preto pripravujeme pilotný projekt sociálneho bývania pre ľudí bez domova, ktorý vychádza z princípov Housing first. Hľadáme zdroje a partnerov na jeho rozbeh – byty s cenovo dostupným nájmom a financie na realizáciu.

 • aby sme sa stali múdrou krajinou, kde majú ľudia prístup k dôstojnému bývaniu

Ľudia, ktorí stratili domov, potrebujú získať skutočnú šancu ukončiť bezdomovectvo. Preto sa venujeme obhajobe ich práv a iniciovaniu systémových zmien. Ako experti spolutvoríme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva, pripomienkujeme zákony a organizujeme konferencie. Trh s bytmi sa o bývanie pre nízkopríjmových ľudí nepostará – múdra spoločnosť tento problém zodpovedne rieši. Aby sme to spoločne dosiahli, potrebujeme Vašu podporu.

DARUJTE NÁM 2% ALEBO NÁS PODPORTE FINANČNÝM PRÍSPEVKOM NA ÚČET IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014.

Ďakujeme za podporu!

Sandra Pazman Tordová

štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu


 

Údaje o nás – prijímateľ 2% (3%)

IČO: 36068781
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Proti prúdu         
Sídlo: Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava


POSTUP AKO DAROVAŤ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2018 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Podávate si daňové pri znanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba atď.:

 1. Vyplňte jedno z daňových priznaní:
  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
 2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2018. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)


AKO SME POUŽILI 2% V ROKU 2016?

Aj vďaka Vašim 2% v sume 37 183,60 eur sme:

 • zamestnali na trvalý pracovný pomer - polovičný úväzok 9 klientov ako nosičov batožín, ktorí si za minulý rok splatili 6 405 eur dlhov. Nosiči každodenne od 9-13 hod. pomáhajú starším ľudom a ženám s batožinou na schodoch Hl. železničnej stanici v Bratislave (10 771,09 eura)
 • vytlačili tri vydania časopisu Nota bene (18 860,37 eura) a dali šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu viac než 350 predajcom na Slovensku
 • zabezpečili prístup ku každodennej podpore sociálnych pracovníkov a k odbornému sociálnemu poradenstvu (3 720,81 eura)
 • vyplatili predajcom zdravotné príspevky na lieky a podporili aktívnych predajcov formou motivačných odmien (3 831,22 eura)

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics