Mimovládky vyzývajú vládu, aby zabezpečila dostupnú zdravotnú starostlivosť pre ľudí bez domova

[02. 05. 2018]

 

I keď právo na zdravotnú starostlivosť garantuje Ústava SR, pre väčšinu ľudí bez domova nie je dostupná a mnohí predčasne zomierajú v dôsledku neliečených chorôb. Mimovládky preto pokračujú v svojpomocnom preventívnom očkovaní ľudí bez domova proti hepatitíde A. V poradí tretiu akciu uskutočnili v útulku RESOTY, ktorý založil páter Srholec. Očkovanie tento krát využilo 15 ľudí bez domova.  

Spolu s prvým očkovaním na bratislavskom Zátiší a druhým očkovaním v Domove sv. Jána z Boha bolo takto od začiatku roka zaočkovaných už 73 ľudí bez domova. Všetky vakcíny uhradili MVO zo svojich zdrojov. Ľudia bez domova možnosť zaočkovať sa privítali s vďakou.

« Zo strany lekárov je to niečo úžasné, toto je napĺňanie Hippokratovej prísahy, » skonštatoval s uznaním pán Marián z útulku RESOTY.

Takéto napĺňanie Hippokratovej prísahy v teréne pre najzraniteľnejších občanov tejto republiky však nie je bežnou praxou a mohlo sa udiať len vďaka opätovnej obetavej dobrovoľníckej práci lekárov z Nemocnice akad. L. Dérera UNB. Rozsiahlejšiu prácu v teréne lekárom neúmerne komplikujú systémové prekážky.

Ľudia bez domova pritom viac ako bežná populácia trpia vážnymi i chronickými ochoreniami a v priemere sa nedožívajú ani 50 rokov! Vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti znamená, že nemajú možnosť včas riešiť chronické ochorenia, zdravotné postihnutia alebo duševné problémy. Systematické udržiavanie prekážok k plnej zdravotnej starostlivosti prehlbuje sociálne rozdiely na Slovensku, čo sa odráža na kvalite života všetkých občanov.

Mimovládne organizácie preto vyzývajú zákonodarcov, aby upravili podmienky dostupnosti zdravotnej starostlivosti tak, aby bola plná starostlivosť dostupná všetkým občanom bez akýchkoľvek podmienok. Len tak bude rešpektované právo na ochranu zdravia zabezpečené Ústavou SR.

Pre viac informácií kontaktujte:

Nina Beňová, Proti prúdu, o.z., (vydavateľ Nota bene), nina.benova@notabene.sk, +421 908 434 826

Lucia Roussier, Equita, o.z., lucia.roussier@equita.sk, +421 948 500 975, 00 90 535 965 8854

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics