Tlačová správa: Štvrté očkovanie ľudí bez domova v teréne

[25. 06. 2018]

 

„Je nevyhnutné zabezpečiť zdravotnú starostlivosť pre ľudí bez domova. Tí na svoje ústavné právo nedočiahnu!“ volajú po legislatívnej zmene MVO.

 

Mimovládne organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova volajú po legislatívnych zmenách, ktoré by v súlade s Ústavou SR zaistili prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova. Tá väčšinou nie je dostupná kvôli nezmyselne vzniknutým administratívnym dlhom na zdravotnom poistení a ďalším legislatívnym prekážkam. Zmeny sú potrebné v zákone o zdravotnej starostlivosti, v zákone o zdravotnom poistení a prípadne aj v ďalších zákonoch.

 

MVO sa rozhodli na túto situáciu upozorniť prostredníctvom série očkovacích akcií v teréne. V rámci tejto kampane vyrazili 7.6. 2018 do terénu už po štvrtý krát – tento krát pod most Lafranconi, počas výdaja stravy, ktoré pravidelne organizuje OZ Kresťania v meste. Očkovanie organizačne i finančne zastrešilo občianske združenie Equita a zaočkovať proti hepatitíde typu A sa dalo 46 ľudí bez domova. Od začiatku tohto roka využilo ponúknuté očkovanie v teréne až 119 ľudí bez domova.

 

Skupinu MVO – Depaul Slovenko, Domov sv. Jána z Boha, Equita, Kresťania v meste a Proti prúdu (vydavateľ Nota Bene) - motivovali k sprostredkovaniu pomoci lekára priamo v teréne skúsenosti ľudí bez domova, ktorým bola liečba v ambulancii i v nemocnici opakovane odopieraná. „Mnohí z našich klientov sa kvôli zlému zdravotnému stavu nedožijú ani 50 rokov, to je neprijateľné,“ hovorí Nina Beňová z OZ Proti prúdu. „Ešte začiatkom roka by som neverila, že sa nám podarí do terénu dostať lekára a teraz už spolupracujeme so siedmymi špičkovými odborníkmi z Nemocnice akad. L. Dérera UNB na Kramároch a Slovenskej zdravotníckej univerzity,“ dodáva. Lekári však zdôrazňujú, že systémové bariéry výrazne dopadajú na ich prácu, nakoľko súčasná legislatíva nepozná ani neupravuje podmienky pre systematické poskytovanie zdravotnej starostlivosti v teréne.

 

„Očkovacia kampaň ukázala obrovský záujem a snahu ľudí bez domova postarať sa o svoje zdravie,“ konštatuje Lucia Roussier z OZ Equita. „Očkovanie bolo oslovenými klientmi odmietnuté iba výnimočne, kým v bežnej populácii je to skôr naopak. Ľudia bez domova vyjadrovali nielen vďaku a ocenenie lekárom, ktorí za nimi prišli, ale aj záujem o ďalšiu zdravotnú strarostlivosť,“  dodáva.

 

Preventívne zdravotné akcie v teréne však MVO nemôžu dlhodobo platiť z vlastných zdrojov. Je úlohou štátu zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre najzraniteľnejších občanov. Na to, aby organizácie a lekári mohli v zdostupňovaní zdravotnej starostlivosti v teréne systematicky pokračovať, budú nevyhnutne potrebovať finančnú i legislatívnu podporu. „Odopieranie zdravotnej starostlivosti týmto ľuďom je neakceptovateľné,“ hovorí Anka Debnárová z Kresťanov v meste. „Je našou občianskou povinnosťou postaviť sa za nich a bojovať za miesto, ktoré im patrí, a na ktoré majú právo v demokratickej spoločnosti.“ Preto sa MVO budú snažiť o vznik pracovnej skupiny na ministerstve zdravotníctva, ktorá by pripravila návrhy legislatívnych zmien.

 

MUDr. Ivan Vojtech, primár Kliniky infektológie a geografickej medicíny v Nemocnici akad. Dérera v Bratislave, očkuje jedného z ľudí bez domova proti vírusovej hepatitíde A počas očkovania pod Mostom Lafranconi 7.6.2018.

 

MUDr. Ivan Vojtech, primár Kliniky infektológie a geografickej medicíny v Nemocnici akad. Dérera v Bratislave, a jeho pacient – muž bez domova – počas očkovania proti vírusivej hepatitíde typu A pod Mostom Lafranconi 7.6.2018.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics