Bezdomovectvo nie je voľba ani zločin - podporte petíciu

[20. 10. 2018]

Stanovisko 13 neziskových organizácii pracujúcich s ľuďmi bez domova k novele zákona, ktorá v Maďarsku kriminalizuje pouličné bezdomovectvo.

Vyjadrujeme solidaritu ľuďom bez domova v Maďarsku, ktorým novela ešte viac sťaží ich zúfalú, situáciu. Zároveň žiadame Ministerstvo zahraničných vecí SR, aby vyjadrilo k tejto novele zákona jasný odmietavý postoj.

pridajte sa tu

Trestať ľudí, ktorým spoločnosť nedokáže pomôcť a kriminalizovať ich za to, že sú bez domova a využívajú verejné priestranstvá často ako svoje posledné útočisko, je obludné, nehumánne a neprijateľné.

Bolo by cynické tvrdiť, že pouličné bezdomovectvo tých, ktorí čelia riziku zamrznutia, je prejav ich životného štýlu. Prítomnosť ľudí bez domova na verejných priestranstvách odráža problém na strane spoločnosti, ktorá im nedokáže ponúknuť dôstojnú alternatívu bývania.

Je smutné, ženamiesto hľadania skutočných riešení, maďarská vláda núti ľudí bez domova pod hrozbou trestu riešiť svoju situáciu v krízových a dočasných zariadeniach, ktoré kapacitne nepostačujú a ktoré ani samotní ľudia bez domova často nepovažujú za dôstojnú voľbu. 

V dobe, kedy odborné výskumy a prax jasne dokázali, že najefektívnejším riešením dlhodobého bezdomovectva je cenovo dostupné bývanie s podporou, je situácia v Maďarsku nebezpečný krok späť. Prístup, ktorý z ľudí robí predmety, ktoré si môžeme presúvať ako sa nám zachce, nás vracia do čias pracovných táborov a totalitných režimov. Do čias, ktoré by sa už nikdy nemali zopakovat. 

Snaha odstrániť ľudí bez domova z očí verejnosti len zakrýva fakt, že krajina nemá v súčasnosti kapacity pomôcť ľuďom, ktorí strácajú svoje domovy. Je neprijateľné, aby politici zakrývali systémové zlyhania šírením nenávisti voči zraniteľným skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomoc.  

Odmietame represívne praktiky, ktoré sa z času na čas objavujú žiaľ aj v nariadeniach miest a obcí na Slovensku a vyzývame aj našich politikov, aby hľadali skutočné riešenie bezdomovectva: aby budovali záchrannú sieť služieb na pomoc ľuďom bez domova a cenovo dostupné byty, v ktorých môžu tí, čo stratili domov, svoje bezdomovectvo ukončiť.

Novelu zákona odmietajú podľa portálu euronews aj mnohé organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v Budapešti. Podľa organizácie A Város Mindenkié (v preklade Mesto patrí všetkým) je v súčasnosti v meste k dispozícii len 11 000 miest pre 30 000 ľudí bez domova. Zoltán Aknai, riaditeľ organizácie Menhely Alapítvány, konštatuje, že nie všetci ľudia bez domova chcú ísť do zariadení a nikto by ich k tomu nemal nútiť. Podľa neho by Orbánova vláda mala podporiť budovanie lacných nájomných bytov alebo ponúknuť finančnú podporu tým, ktorí si nájmy nemôžu dovoliť zaplatiť. "Ak by sme im ponúkli dostupné sociálne bývanie, kde by mohli samostatne žiť, mnohí by sa preň rozhodli, a tým by sa zároveň uvoľnili aj voľné miesta v útulkoch," povedal Aknai.[1]

Vypracovalo OZ Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE)

Stanovisko podpísali organizácie: OZ Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE), Depaul Slovensko n. o., Diecézna charita Nitra, OZ Equita, OZ Divadlo bez domova, Komunita Sant' Egídio, OZ Vagus , Jazmín n. o., Kresťania v meste, OZ Stopa Slovensko, Slovenská katolícka charita, Bratislavská arcidiecézna charita, Gréckokatolícka charita Prešov

 

 

 

 

  

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics