Konferencia Ľudia bez domova 2019 - PROGRAM - "Cesty k ukončovaniu bezdomovectva" - 6.-7. júna 2019 v Bratislave

[13. 05. 2019]

Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, Vás srdečne pozýva na 8. ročník Konferencie Ľudia bez domova 2019 "Cesty k ukončovaniu bezdomovectva".

V súčasnosti sa rozhoduje o osude dôležitého dokumentu pre našu krajinu - NÁRODNEJ KONCEPCIE PREVENCIE A RIEŠENIA BEZDOMOVECTVA. Poďme o ňom diskutovať a prispejme k tomu, aby bol po prvýkrát v histórii Slovenska prijatý takýto dokument.

Nosnou témou konferencie bude UKONČOVANIE BEZDOMOVECTVA, ktoré predstavuje hlavný cieľ  čerstvo pripraveného podkladového materiálu Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva z dielne Inštitútu pre výskum práce a rodiny pri MPSVaR SR.

PROGRAM S POTVRDENÝMI PREZENTUJÚCIMI

O čom budeme diskutovať:

  • predstavíme si podkladový materiál Národnej koncepcieprevencie a riešenia bezdomovectva (cieľ a jednotlivé časti Koncepcie)
  • aké opatreniazamerané na zlepšenia v poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova by mohli byť súčasťou Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectvo
  • čo je “ukončovanie bezdomovectva” a ako ho možno na Slovensku dosiahnuť
  • úloha sociálnych službách v riešení a ukončovaní bezdomovectvana Slovensku
  • ako vidia tému riešenia bezdomovectva a jeho ukončovania zástupcovia samosprávy a ministerstiev a odborníci- ako definujú najväčšie výzvy a priority a najbližšie praktické kroky a nástroje v tejto oblasti
  • aké sú skúsenosti samotných ľudí bez domova- aj tých, ktorí už prístup k bývaniu majú
  • právo na bývanie - ide o utópiu alebo nevyhnutnosť?
  • príklady projektov stavajúcich na prístupoch k bývaniu - ako napr. Housing first a Rapid re-housing Brno, program bývania v Proti prúdu / Nota bene, projekty bývania z Maďarska
  • prístup k zdravotnej starostlivosti a riešeniach v tejto oblasti

Konferenciu organizujeme v rámci PROGRAMU ADVOKÁCIA a projektu "Kľúč k domovu" podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics