TOTO JE PRE TEBA, ak si hľadáš prácu sociálneho pracovníka alebo finančného manažéra / účtovníka

[26. 07. 2019]

stále aktuálne

SOCIÁLNY PRACOVNÍK /PRACOVNÝ KOUČ

Pomer: trvalý pracovný pomer na dobu 1 roka, následne doba neurčitá

Miesto práce: Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

• podpora predajcom časopisu Nota bene pri zabezpečení dôstojného príjmu, rozvoja sebaúcty a sociálnych zručností (práca na vhodnej forme predaja, na komunikácii so zákazníkmi a dodržiavaní pravidiel...) 
• práca v sídle organizácie a v teréne – napr. práca na predajných miestach (vytváranie nových, rušenie neefektívnych miest), podpora predajcu pri udržaní predajného miesta; komunikácia so zodpovednými osobami v okolí, podpora pri riešení konfliktov a budovanie dôvery komunity k projektu 
• výdaj časopisov predajcom, starostlivosť o sklad časopisov a jeho evidenciu a s tým spojená finančná zodpovednosť, spolupráca s redakciou, práca s PC
• predchádzanie vzniku krízových situácii a ich riešenie, evidencia intervencie a distribúcia klienta k poradcovi a iným službám 

Pracovná doba je štandardne od 8 do 17 h počas pracovných dní, niekedy je po dohode možná zmena v snahe zastihnúť predajcov v špecifických časoch a dňoch.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

odstupňovaný plat vzhľadom na skúsenosti a schopnosť samostatne pracovať: • JUNIOR 930 Eur • SENIOR 1030 Eur

Životopis s motivačným listom zašli na pohovory(zavinac)notabene.sk do konca augusta, prípadne telefonuj na 0907 733 388 v pracovné dni od 9 do 16 hod.

Požiadavky na zamestnanca a ďalšie infomácie nájdeš na: 
https://www.profesia.sk/praca/proti-prudu-obcianske-zdruzenie-zdruzenie-zvaz-spolok/O3612160

 


FINANČNÝ MANAŽÉR A ÚČTOVNÍK

V závislosti od ponúk, ktoré od vás dostaneme, vytvoríme buď:

 • jednu pozíciu na jeden plný úväzok, ktorá bude kombinovať obe role - finančného manažéra i účtovníka - v jednej osobe,
 • dve pozície na skrátené úväzky (napr. 1/2 finančný manažér a 1/2 účtovník) s výhľadom 6-9 mesiacov ich rozšírenia na plné úväzky
 • ak máš však špecifické skúsenosti len v jednej z týchto dvoch oblastí a chceš v nej pracovať na plný úväzok už teraz, ozvi sa nám tiež. Tvoju ponuku radi zvážime aj s ohľadom na naše plány rozvoja (viac služieb pre klientov združenia = viac administratívno finančnej práce a potreba väčšieho / zastupiteľného tímu)

Pomer:

 • trvalý pracovný pomer na dobu 1 roka, následne doba neurčitá
 • v prípade vzájomnej dohody o spracovaní účtovníctva formou dodania služieb možná fakturácia

Miesto práce:

 • Bratislava

Mzda:

 • od 930 do 1130 Eur podľa skúseností uchádzača pri plnom úväzku
 • pri skrátenom úväzku bude mzda alikvótne krátená
 • pri fakturácii bude odmena navýšená o odvody

Popis pracovnej činnosti súhrnne, v prípade 2 úväzkov sa činnosti rozdelia podľa druhu:

 • príprava rozpočtov pre žiadosti o ročné dotácie s koordinátormi jednotlivých programov združenia (Nota bene, advokácia, bývanie a zamestnávanie)
 • mesačný interný finančný reporting manažmentu (náklady/výnosy, cashflow) a externé ročné finančné reportovanie: ako napr. vyúčtovanie 2% pre zverejnenie v obchodnom vestníku, vyúčtovanie verejnej zbierky na MV SR, vyúčtovanie dotácie na edičnú činnosť z MPSVaR, vyúčtovanie dotácií / príspevkov na výkon sociálnych služieb (Terénna služba sociálnej krízovej intervencie, Špecializované poradenstvo a Podpora samostatného bývania), prípadne vyúčtovanie grantov)
 • spolupráca s externým dodávateľmi služieb (auditori, pro bono advokátske kancelárie, BOZP, zdravotná služba, notár atď...)
 • konzultácie pre zamestnancov v oblasti financií (napr. RZD), administratívy (dochádzka, vyúčtovanie pracovných ciest) a personalistiky (benefity, úväzky, rodičovská pre otcov)
 • spracovanie podvojného účtovníctva (8000 položiek za rok, z toho 40 došlých faktúr, 30 odoslaných, 3 pokladne, 5 bankových účtov, pričom mnohé položky vznikajú kvôli potrebe vyúčtovania dotácií, príadne dary od ľudí na účet)
 • spracovanie miezd a odmeňovania (15 - 20 pracovných zmlúv za mesiac pre zamestnancov i klientov v projektoch (v súčasnosti 12), honoráre pre externých redaktorov Nota bene (10), adhoc zmluvy o dielo pre autorov kníh, použitie sociálneho fondu, gastrolístky)
 • ročná účtovná závierka a daňové priznanie 
 • príprava dávkových platieb pre úhradu miezd, honorárov, daní / odvodov a došlých faktúr
 • štatistické vykazovanie: štvrťročný výkaz práca, ročný výkaz neziskových organizácií, ročný výkaz o vydavateľskej činnosti
 • správa registratúry združenia (došlá pošta, zmluvy, evidencia majetku, interné predpisy, dokumenty k občianskemu združeniu ako napr. zápisnice)
 • komunikácia s inštitúciami (daňový úrad, poisťovne, ministerstvá) 

Oceníme:

 • proaktívnosť
 • dobre rozvinuté analytické myslenie
 • systematickosť a plánovanie, ale zároveň otvorenosť zmenám
 • schopnosť samostatnej práce
 • prevzatie zodpovedností za rozhodnutia
 • stabilitu v rutinných úlohách, ktoré sú pre realizáciu projektov organizácie nevyhnutné
 • skúsenosť z práce v oblasti financií pre inú neziskovku alebo ochotu naučiť sa nové veci je výhodou

Pošli životopis na uctovnictvo(zavinac)notabene.sk do konca augusta spolu aj s motivačným listom, kde prosím uveď o ktorú pozíciu máš záujem, aký úväzok hľadáš a kedy môžeš nastúpiť. Vybraným uchádzačom sa ozveme po 1.9.2019. Pekné leto želáme.
PS: Tešíme sa na vás a veríme, že budete spoločne s nami:

 • vytárať dobré prostredia na pracovisku (sebareflexia / supervízia, rozvíjanie vzťahov a fungovanie v hraniciach a termínoch)
 • pracovať na svojom profesionálnom raste i raste organizácie 
 • pretavovať víziu ukončovania bezdomovectva do našich služieb pre klientov združenia a šíriť ju k odbornej i laickej verejnosti

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics