NÁJDEME DOMOV AJ VAŠIM 2 %

[03. 03. 2020]

Darujte 2 % z dane OZ Proti prúdu a pomôžete ľuďom bez domova na ceste z ulice do bezpečného bývania.

„Vďaka za návštevu, bolo to príjemné, stavte sa zas!“ vyprevádzal nás domáci pán. Ešte stále vo mne doznieva pohodička pri káve a koláči v dvojizbovom byte, ktorý je domovom pre párik predajcov NOTA BENE. Po šiestich rokoch bez domova už takmer rok bývajú v byte, ktorý sme sprostredkovali v rámci Programu bývania. Po návšteve som mala omračujúci, vzácny pocit naplnenia. Konečne sme naozaj pomohli!

Želala by som si, aby sociálni pracovníci mohli stále zažívať takúto radosť. Želám si, aby sme mali v rukách nástroje, s ktorými dokážeme pomôcť ľuďom bez domova tak, ako to naozaj potrebujú. Želám si, aby sme takto mohli pomôcť všetkým predajcom NOTA BENE. A nielen im. Všetkým nám želám, aby sme žili v krajine, ktorej systém nás podrží, keď nám v čase krízy hrozí strata domova. Systém, ktorý nám dá skutočnú šancu ukončiť svoje bezdomovectvo, ak o domov prídeme.

V občianskom združení Proti prúdu sme tu pre ľudí bez domova už 19 rokov. Pomáhame im zabezpečiť si dôstojné živobytie, riešiť dlhy, zdravotné problémy, nájsť si bývanie a prácu. Teší nás, že sa nám úspešne darí ukončovať pouličné bezdomovectvo predajcov NOTA BENE. Aj vďaka vašej pomoci má 89 % z nich strechu nad hlavou a nemusia prežívať na ulici ani v nocľahárňach – zabezpečili si ubytovňu, útulok, chatku alebo podnájom. Našli si nových priateľov, skontaktovali sa s rodinou či starými známymi. Vďaka predaju sa 63 % predajcov cíti sebavedomejšie a 61 % z nich si dokáže zaplatiť lieky a potrebnú liečbu.

Bezdomovectvo ukončí iba štandardné dôstojné bývanie, kde je bezpečie, súkromie, priestor na budovanie vzťahov, rodinný život, naberanie síl. Preto v Programe bývania pomáhame predajcom NOTA BENE ukončiť bezdomovectvo v nájomných bytoch, ktoré prenajímame od súkromných prenajímateľov za zníženú cenu. V roku 2019 sme s podporou špecializovaných pracovníkov pracovali s deviatimi klientmi v šiestich bytoch. Všetci si bývanie udržali dodnes. V prvom prenajatom byte býva klient už štvrtý rok a pracuje na trvalý pracovný úväzok. Aktuálne rokujeme o ďalších šiestich bytoch, a ak chcete pomôcť a dať nám byt do prenájmu, neváhajte sa ozvať.

V rámci Programu advokácie iniciujeme systémové zmeny a hájime práva ľudí bez domova. Pripomienkujeme zákony, vzdelávame a spájame odborníkov s cieľom, aby sa ukončovanie bezdomovectva a dostupné nájomné bývanie stali prioritou. Našim legislatívnym návrhom sme ľuďom bez domova pomohli predchádzať dlžobám na zdravotnom poistení. Zorganizovali sme workshop o Housing first so školiteľkami z Amsterdamu a Medzinárodnú konferenciu o bezdomovectve. Iniciovali sme vznik Medzirezortnej komisie pri MPSVaR SR, v rámci ktorej spolunastavujeme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva.

Aby sme mohli pomáhať ďalej, potrebujeme vašu pomoc.

DARUJTE NÁM 2 % Z DANE alebo nás podporte príspevkom na čísle účtu IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014.

Ďakujeme za vašu podporu!

Sandra Pazman Tordová
štatutárna zástupkyňa OZ proti prúdu, vydavateľa NOTA BENE

 

ĎAKUJEME
Vaše 2 % boli minulý rok 35 072,23 eur:
* vydali sme dve čísla časopisu NOTA BENE a Kalendár – 16 742,64 eur
* intenzívne sme podporovali predajcov v bývaní – 3 324,46 eur
* poskytovali sme odborné sociálne poradenstvo – 12 878,72 eur
* podporovali sme zamestnaných klientov v novej práci – 2 126,41 eur

Údaje o nás – prijímateľ 2% (3%)

IČO: 36068781 
Právna forma: Občianske združenie 
Názov: Proti prúdu          
Sídlo: Karpatská 3096/10, 811 05 Bratislava

POSTUP AKO DAROVAŤ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2020 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Najneskôr do 2. mája 2020 pošlite alebo osobne odovzdajte oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )


Podávate si daňové pri znanie sami – ste živnostník, zamestnanec s príjmami mimo pracovný pomer, právnická osoba atď.:

 1. Vyplňte jedno z daňových priznaní:
  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • c) Daňové priznanie pre právnické osoby. Venujte pozornosť IV. časti, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, počet prijímateľov podielu zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
 2. Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31. 3. 2020. (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania)

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics