Zákazka s nízkou hodnotou - tlač knihy Nota bene

[26. 08. 2020]

OZ Proti prúdu bude ralizovať v mesiacoch september / október 2020 "Tlač knihy Nota bene" a vyzýva potenciálnych dodávateľov pre zaslanie cenových ponúk v prieskume trhu / zákazky s nízkou hodnotou. 

Lehota na predkladanie ponúk: do 28.8.2020 do 16:00

ŠPECIFIKÁCIA A PODMIENKY TU

Cenové ponuky sa predkladajú v písomnej forme a to elektronicky na adresu: boris.fandak@notabene.sk

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics