TS: Ľudia bez domova počas lockdownu potrebujú odpovede a podporu

[23. 10. 2020]

Bratislava, 23.10.2020 

Slovensko aktuálne vstupuje do čiastočného lock downu a plošného testovania, ktoré sa dotkne celého obyvateľstva, vrátane ľudí bez domova. Ako organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova vnímame vážnosť situácie, v ktorej sa ako krajina nachádzame, ale zároveň sme vážne znepokojení nedostatkom odpovedí o zabezpečení podpory pre ľudí bez domova v druhej vlne pandémie.

Vzhľadom ku kritickej situácii sa obraciame na kompetentné orgány a krízový štáb   aby sme spoločne zvládli náročnú úlohu potrebujeme odpovede na otázky a dôstojné riešenia na problémy, pred ktorými stojíme. Ľudia bez domova patria pre svoje výrazne podlomené zdravie k najviac ohrozeným skupinám vírusom COVID 19 špeciálne populácia seniorov bez domova.Napriek tomu, doteraz nie sú známe žiadne opatrenia, ktoré by im umožnili uchýliť sa do bezpečia počas eskalujúcej pandémie. Veľkým zneistením sú chýbajúce informácie o možnosti karantény pre pozitívne otestovanýchľudí bez domova.Nemáme riešenia ani pre tých ľudí bez domova, ktorí nakazení nie sú a potrebujú sa chrániť. Hoci riziko nakazenia oproti prvej vlne koronakrízy stúplo, paradoxne sa zvýšila neistota, či budú mať možnosť stráviť karanténu v bezpečnom a dôstojnom prostredí. Veríme, že možnosť ubytovania pre ľudí bez domova sa nebude odlišovať svojím charakterom, dôstojnosťou a bezpečnosťou od ubytovania, ktoré bude eventuálne ponúknuté iným skupinám obyvateľstva,” hovorí Nina Beňová z Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene. 

 

Pýtame sa čo bude s ľuďmi bez domova, ktorí sa otestovať nedajú alebo sa k testovaniu nedostanú, ale zároveň nebudú mať možnosť izolovať sa v bezpečí domova? Obávame, že ľudia bez negatívneho covid testu môžu byť kriminalizovaní a pokutovaní. Považujeme za neprípustné, aby boli sankcionovaní a pokutovaní za to, že nemajú kam ísť. 

Veríme, že kombinácia náročnej situácie a nedostatku času na prípravu nevyústi do nedôstojných a zbytočne represívnych opatrení. V tejto chvíli je preto veľmi dôležité, aby sme ponúkli ľuďom bez domova riešenia, ktoré nerezignujú na dodržiavanie ich ľudskej dôstojnosti a nepošliapu po ich základných právach,”dodáva Beňová.

Sumár hlavných otázok: 

  1. Akú možnosť ubytovania budú mať počas lockdownu ľudia bez domova, ktorí sa chcú chrániť pred nakazením - a žijú na ulici alebo v službách so zdieľaným ubytovaním?
  2. Aké sú možnosti karantény pre ľudí bez domova s pozitívnym testom na COVID-19? Kde ich zodpovedné orgány plánujú ubytovať a za akých podmienok? 
  3. Ako je vyriešená informovanosť a zásobenie ochrannými pomôckami a prístup k testovaniu pre ľudí bez domova, ktorí nie sú klientmi žiadnych sociálnych služieb?

Žiadame také riešenia, ktoré zachovajú ľudskú dôstojnosť ľudí bez domova a budú v súlade s Ústavou SR.

 

Proti prúdu (vydavateľ Nota bene), 

Depaul Slovensko, n.o.

Equita

Nadácia DEDO 

 

Kontakt pre médiá:

Proti prúdu, Nina Beňová 0908 434 826

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics