Nová publikácia vydavateľstva Proti prúdu

[10. 11. 2023]

Bývanie na prvom mieste:

Inšpirácie z Helsínk, Viedne, Amsterdamu a Gentu

Elektronickú verziu publikácie stiahnete kliknutím na obrázok alebo TU.

Kolektív autoriek:

Nina Beňová

Miriam Kanioková

Zuzana Olšinová

Michaela Ujházyová

Vydalo OZ Proti prúdu (vydavateľ NOTA BENE) s podporou Friedrich Ebert Stiftung,
zastúpenie v Slovenskej republike.

Publikácia Bývanie na prvom mieste chce byť inšpiratívnym čítaním pre každého, koho zaujíma dostupné bývanie, najmä praktické riešenia, ilustrované cez projekty, ktoré dostupnosť bývania priamo podporujú a realizujú. Zvolené príklady zo štyroch európskych miest – Helsínk, Viedne, Amsterdamu a Gentu môžu byť v mnohom inšpiratívne aj pre slovenské prostredie a s týmto úmyslom boli aj vyberané pre čitateľov/ľky. Veríme, že v menších či väčších obmenách sa vybrané príklady dobrej praxe dajú realizovať aj v našej krajine a publikácia prispeje k vytvoreniu nových podporných projektov pre ľudí, ktorí na Slovensku dostupné bývanie potrebujú. Bývanie je právo každého človeka, ďakujeme všetkým, ktorí sa usilujú o dostupnosť bývania a napĺňanie tohto práva.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics