Kontakty Slovensko

Zoznam partnerských organizácií, ktoré zastrešujú distribúciu časopisu Nota bene na Slovensku.

 


Banská Bystrica

Sociálno-charitatívne centrum Ivana Šedibu 
Územný spolok SČK, Pod Urpínom 6, 974 01, Banská Bystrica
Adrián Antoš
0904 211 211
socialne.bb@redcross.sk

 


Bardejov

Centrum sociálnych služieb
Toplianska 9A, 085 01 Bradejov
Bc. Mária Chocholáková
0901 713 903
seniorcentrum.bardejov@gmail.com

 


Čadca

DCH Žilina, Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
Katarína Melicháčová
0918 874 839, 041/432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com

 


Galanta

Trnavská arcidiecézna charita - Centrum pomoci človeku Galanta 
Hlavná 977/14, 924 01 Galanta
Mgr. Silvia Nagyová
0948 771 683
silvia.nagyova@charitatt.sk


 

Hlohovec

o.z. POKOJ A DOBRO
Pribinova 51, 920 01 Hlohovec
PhDr. Viera Vavrová
0911 281 564, 033/742 4686
viera.vavrova@d2u.sk

 


Holíč

Azylový dom Emauzy 
J. Čabelku 3, 908 51 Holíč
Mgr. Hana Šafránková
034/668 3110
emauzy.holic@gmail.com

 


Košice

Charitný dom sv. Alžbety 
Bosákova, 040 01 Košice
Martina Kochová
0910 842 182
martina.kochova@charita-ke.sk

 


Levice

o.z. Miesto v dome
Kpt.Nálepku 125, 934 01 Levice
Ľubica Prištiaková
036/622 1586
mvd@miestovdome.sk

 


Liptovský Mikuláš

Mestský úrad Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Mgr. Veronika Bániková
044/556 5324
veronika.banikova@mikulas.sk

 


Malacky

n.o. Križovatky, Azylové centrum Betánia
Ľudovíta Fullu 16, 901 01 Malacky
Viera Hujíková
034/772 2457
centrumbetania@gmail.com

 


Nitra

Dom Charity Sv. Rafaela
Štúrova 57, 949 01 Nitra
Mgr. Andrea Rončková
0907 451 771, 037/652 3028
rafael.charita@gmail.com


Nové Zámky

Mestský úrad Nové Zámky 
Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Bc. Róbert Kuki
0905 900 573
robert.kuki@novezamky.sk

 


Piešťany

ZSS (Zariadenie sociálnych služieb) Domum
Bodona 55, 921 01 Piešťany
Eva Papšová
0915 400 577, 033/772 7687
domum@piestany.sk

 


Poprad

ZSS pre občanov bez prístrešia
Levočská 4051/55, 058 01 Poprad
Ing. Marcela Michalková 
0910 890 488
marcela.michalkova@msupoprad.sk

 


Prešov

Podaj ďalej, o.z.
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Tatiana Vašková
0947 975 909
podalej@gmail.com

 


Svidník

Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín 
Dlhá 505/9, 089 01 Svidník
Valéria Kurillová
0917 673 107
info@spodmar.sk

 


Trenčín

ISKRA Trenčín
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Pavol Juríček
0948 343 163
pavol.juricek123@gmail.com

 


Trnava

Trnavská arcidiecézna charita 
Hlavná 43, 917 01 Trnava
Peter Mlynský
0940 602 151
peter.mlynsky@charitatt.sk

 


Vranov nad Topľou

ADCH, Charitný dom pre mládež 
Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou
Mária Tongelová
0903 982 906, 057/443 1578
chd.vranov@charita-ke.sk

 


Žilina

Dom charity sv. Vincenta 
Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
Mgr. Jana Kadašiová
0918 314 197, 041/724 4795 (volať do 15,30h)
dchvincent.za@gmail.com

 

(kontakty na Bratislavu, sídlo OZ Proti prúdu, vydavateľa Nota bene)

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics