Venujte 2%Údaje o nás – prijímateľ 2 % (3 %)


IČO: 36068781 
Názov: Proti prúdu          POSTUP AKO VENOVAŤ 2 %:


Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. februára 2024 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (vo formulári žiadosti vyznačte "X" v časti VII.).
 2. Zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov. Z Potvrdenia si viete na základe oddielu III. a riadku 24 („Daň znížená o daňový bonus“) vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane (alebo 3 %, ak ste pracovali ako dobrovoľník). Táto suma musí byť minimálne 3 €. 
 3. Stiahnite si a vytlačte si vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane už s predvyplnenými údajmi Proti prúdu. Svoje údaje si môžete vyplniť do formulára aj pohodlne priamo online a až potom formulár vytlačiť. Do Vyhlásenia doplňte vypočítanú sumu, ktorú nám chcete poukázať - 2 % (alebo 3 %) - doplňte tiež dátum a podpíšte.
 4. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive Vyhlásenie (v II. oddiele) príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno, adresa, trvalý pobyt).

Najneskôr do 30.4.2024 pošlite poštou alebo osobne odovzdajte oba formuláre - Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa - daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska.

Venujte až 3 % z dane

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie (od jednej alebo viacerých organizácií), môžete poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Údaje o poukázaní 2 % (3 %) treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb.


Ak ste FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK), ktorá si podáva daňové priznanie sama:

Vyplňte jedno z daňových priznaní:

  • a) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A. Venujte pozornosť VIII. Oddielu, uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!
  • b) Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B. Venujte pozornosť XII. oddielu. Uveďte sumu 2 % zo zaplatenej dane, údaje o nás a nezabudnite sa podpísať!

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie FO typ_A.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_A
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_FO_typ A.pdf


Daňové priznanie FO typ_B.pdf alebo online: Daňové priznanie typu_B
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_ FO_typ B.pdf

Daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu a daň uhraďte (obvykle) do 31.3.2024 (ak ste nepredĺžili lehotu na podanie priznania).


Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), postup je nasledovný:

 • Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO asignuje 2 % dane.

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie PO.pdf alebo online: Daňové priznanie PO
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov_PO.pdf

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics