Konferencia o bezdomovectve 2010 - Liptovská Sielnica

Prezentačné materiály z konferencie Ľudia bez domova 2010

Vzestupy a pády bezdomovce alkoholika

Specifika závislosti od návykových látek

Dilema práce se závislými lidmi bez přístřeší

Práca v teréne s klientmi užívajúcimi alkohol

Specifika práce s lidmi bez domova v nízkoprahovém centru

Prístup ku klientom závislým na drogách a alkohole v nízkoprahovom zariadení

Pokus o přerušení bludného kruhu

Anonymní alkoholici a ich nástroje uzdravovania sa z alkoholizmu


Bližšie informácie ku konferencii
o.z. Proti prúdu (vydavateľ časopisu NOTA BENE), Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu zorganizovali 3.ročník celoslovenskej konferencie Ľudia bez domova 2010 v dňoch 9. - 10. december 2010 v Liptovskej Sielnici v kolibe Gréta.

Na konferencii vystúpili:
Silvie Quisová - AKLUB Centrum poradenství a vzdělávání, Krnov (ČR) |
Peter Kadlečík - terénny sociálny pracovník, o.z. Proti prúdu, Bratislava (SR) |
Bystrík Holeček - terénny sociálny pracovník, o.z. Proti prúdu, Bratislava (SR) |
Jaroslava Daško-Zemanová - nízkoprahové denní centrum Naděje, Praha (ČR) |
Katarína Klimanová - nízkoprahová nocľaháreň v Bratislave, Depaul Slovensko (SR) |
sestra Martina - nízkoprahový diskusný klub Hľa človek, Bratislava (SR) |
Tomáš Kolondra - Armáda spásy, Služba následné péče, Havířov (SR) |
Páter Kufa - Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce (SR) |
Pavol Vilček - Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce (SR) |
Juraj Barát - Depaul Slovensko (SR) |
Sandra Tordová - o.z Proti prúdu, Bratislava (SR) |
Nina Beňová - diskusný klub Hľa človek (SR) |
brat Filip – diskusný Hľa človek (SR) |
Tamara Svetoňová - psychlogička (SR) |
zástupca Klubu anonymných alkoholikov

Prihlasovať sa na konferenciu bolo možné prostredníctvom návratky
Návratka na  konferenciu Ľudia bez domova 2010


Oficiálna pozvánka na konferenciu Ľudia bez domova 2010
Program konferencie Ľudia bez domova 2010
Dotazník nízkoprahové zariadenia 2010

/?aktuality&novinka=1347

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics