Malacky - Zariadenia pre ľudí bez domova

Azylové centrum Betánia
Adresa: Ľ. Fullu 16, 901 01 Malacky
Tel. č.: 034/7722457, e-mail: centrumbetania@mail.t-com.sk  
Zriadovateľ: Križovatky n.o.

20 miest pre mužov
7 izieb pre ženy, resp. ženy s deťmi (cca 21 miest)

– 24 h prevádzka
– sociálne poradenstvo 
– poradenstvo pre obete domáceho násilia
– zariadenie bez požívania alkoholu alebo omamných látok
– šatník
– celodenná strava (obed polievka, večera – suchá strava)
– možnosť hľadania práce cez internet
– predaj Nota Bene

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics