Nitra - zariadenia pre ľudí bez domova

Nízkoprahová nocľaháreň a denné centrum
Dom charity sv. Rafaela, Štúrova 57, Nitra

Iné podporné služby:
Úschova osobných dokladov.
Poskytnutie našej adresy na zasielanie osobnej pošty.
Dočasné uloženie finančných prostriedkov
Pomoc pri vybavovaní pohrebu a posledná rozlúčka s ľuďmi bez domova

Streetwork
Dom charity sv. Rafaela: 5 x týždenne
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Možnosť stráviť noc bez podmienky absencie alkoholu
Dom charity sv. Rafaela: kapacita 24 lôžok pre mužov a ženy,
prevádzková doba: 19,00 – 7,00
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Hygiena
Dom charity sv. Rafaela:
Denne: od 19,00 do 22,00 pre ubytovaných
Denné centrum Domu charity sv. Rafaela: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,30 – 10,30 a 13,00 – 14,00
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Šatstvo
Dom charity sv. Rafaela:
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8,30 – 9,30 pre klientov nocľahárne
Streda: 8,30 – 12,00 pre rodiny
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Strava
Dom charity sv. Rafaela:
Raňajky v pracovné dni:7,30 – 9,00 (chlieb a čaj) pre klientov zapojených do resocializačných aktivít
Obedy v pracovné dni: 14,00 – 14,30 ( polievka, chlieb a čaj)
Obedy v soboty, nedele a cez sviatky: 12,00 – 13,00 ( polievka, chlieb a čaj)
Večere denne: 19,00 – 20,00 (chlieb a čaj)
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Sociálne poradenstvo
Dom charity sv. Rafaela:
počas pracovného týždňa: 8,30 – 15,00
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Zdravotná starostlivosť
Dom charity sv. Rafaela:
prvá zdravotná pomoc počas pracovného týždňa od 7,30 – 15,30 v spolupráci s ADOS CHARITA, iniciovanie lekárskeho vyšetrenia, sprievod k lekárovi, kontakt s lekármi, návšteva v nemocnici počas hospitalizácie, prinesenie ošatenia a hygienických potrieb
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Ubytovne
Dom charity sv. Rafaela: kapacita 24 lôžok pre mužov a ženy,
prevádzková doba: 19,00 – 7,00
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Pracovné programy
Dom charity sv. Rafaela: trojstupňový resocializačný program - individuálne brigády, skupinové brigády, predaj časopisu Nota Bene
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Klubové aktivity
Dom charity sv. Rafaela: Piatok: 9,30 – 11,30 drobné ručné práce ( výroba pohľadníc a pod.)
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Duchovné programy
Dom charity sv. Rafaela: Štvrtok: 19,00 čítanie zo sv. písma a zamyslenie
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra

Denné centrum
Dom charity sv. Rafaela: počas pracovného týždňa: 7,30 – 15,30
kontakt: 0907 451 771, Štúrova 57, Nitra
Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics