Inzercia

v NOTA BENE

Viac...

 

 

 

O nás

V občianskom združení Proti prúdu realizujeme aktivity v prospech ukončovania bezdomovectva na národnej a lokálnej systémovej úrovni i v priamej pomoci ľuďom so skúsenosťou bezdomovectva od roku 2001.

V roku 2021 v Proti prúdu realizujeme aktivity v 3 programoch združenia:
| program ADVOKÁCIA
| program BÝVANIE
| program NOTA BENEHISTÓRIA

Občianske združenie Proti prúdu založili traja študenti sociálnej práce 20. 3. 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.

Počas histórie sme priniesli pilotné projekty v práci s ľuďmi bez domova a stáli pri zrode niekoľkých organizácií:

  • v roku 2001 sme spustili projekt pouličného časopis Nota bene, ktorý dodnes pomohol viac ako 5000 ľuďom bez domova
  • v rokoch 2007 - 2011 sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova, ktorého know-how v roku 2012 prevzalo združenie Vagus a zabezpečilo ďalšie financovanie projektu
  • v našich radoch hralo prvé Divadlo s ľuďmi bez domova, neskôr sa aktivita osamostatnila a vzniklo Divadlo bez domova
  • v roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul
  • sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety pre bezdomovcov z roku 2011
  • v rokoch 2005 – 2007 sme realizovali projekt Krištof – komplexný a inovatívny prístup k riešeniu bezdomovectva (vybraným predajcom Nota bene sme poskytli chránené ubytovanie, prácu v našej dielni, vzdelávanie, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu pri hľadaní zamestnania).
  • v rokoch 2014 - 2019 sme realizovali pilotný projekt zamestnávania a oddlžovania ľudí bez domova Nosiči batožín na hl. žel. stanici v Bratislave

Hlavným nástrojom sa stal projekt – pouličný časopis Nota bene. Ten v súčasnosti dáva každý mesiac šancu získať dôstojný príjem, sebaúctu a sociálne kontakty 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova poskytujeme individuálne sociálne a právne poradenstvo v kancelárii i teréne - na predajných meistach. Okrem časopisu Nota bene môžu ľudia bez domova predávať aj naše knihy, krížovky, či ilustrovaný diár alebo kalendár.

Organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (napríklad Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú. Využívame kultúrne a športové projekty na to, aby menili pohľad verejnosti na ľudí bez domova. Naši predajcovia sa niekoľkokrát zúčastnili Majstrovstiev sveta bezdomovcov vo futbale ako reprezentanti Slovenska. Vydali sme päť kníh talentovaným ľuďom bez domova vrátane jednej audioknihy.

Aktívne sa zasadzujeme o zmeny v systéme riešenia bezdomovectva v Bratislave i na Slovensku, navrhujeme zmeny v legislatíve, v roku 2006 sme iniciovali zosieťovanie organizácií, ktoré pracujú s bezdomovcami – Iniciatíva 10 MVO – pripravili koncepciu riešenia bezdomovectva v Bratislave, dodnes úzko spolupracujeme a každoročne organizujeme odbornú konferenciu Ľudia bez domova. V súčasnosti iniciujeme vznik Národnej stratégii prevencie a riešenia bezdomovectva a pracujeme na odborných podkladoch.

Vydali sme tri odborné publikácie: Bezdomovci, ľudia ako my, Projekt Krištof a Šľapaje ulicou – rôzne prístupy v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova. Môžete si ich vyzdvihnúť zdarma v kancelárii OZ Proti prúdu v Bratislave.

Sme presvedčení, že je dôležité dať hlas ľuďom bez domova. Realizujeme preto aj projekty, na ktorých sa aktívne spolupodieľajú predajcovia Nota bene. Vymysleli sme stolovú hru Človeče, ubytuj sa, vydali prvú rozpávku o bezdomovectve pre deti Zatúlaný gombík (náklad 8000 ks sa vypredal) a naši vyškolení predajcovia Nota bene chodia na diskusie do škôl ako Lektori o bezdomovectve

            

Začiatok stránky