O nás

V občianskom združení Proti prúdu už viac ako 22 rokov systematicky pomáhame ľuďom bez domova ukončovať bezdomovectvo.

Vďaka pouličnému časopisu NOTA BENE si viac ako 320 predajcov v 21 mestách Slovenska dokáže zabezpečiť strechu nad hlavou a základné potreby.

V programe BÝVANIE NOTA BENE pomáhame predajcom nájsť domov v cenovo dostupných nájomných bytoch, ktoré sprostredkúvame od súkromných prenajímateľov. Aktuálne poskytujeme intenzívnu sociálnu podporu 35 klientom v 26 bytoch. Inšpirujeme sa prístupom housing first, ktorý je najefektívnejším a najlacnejším spôsobom ukončovania bezdomovectva.

HÁJIME PRÁVA ĽUDÍ BEZ DOMOVA – spolupracujeme na systematických a legislatívnych zmenách, pripomienkujeme zákony, navrhujeme opatrenia a realizujeme výskumy a štúdie s cieľom, aby každý, kto stratil domov, mal reálnu šancu ukončiť bezdomovectvo.

 
V Proti prúdu realizujeme aktivity v rámci 3 programov:

| program ČASOPIS NOTA BENE
| program BÝVANIE NOTA BENE
| program ADVOKÁCIAHISTÓRIA

Občianske združenie Proti prúdu založili traja študenti sociálnej práce - Zuzana Csontosová, Sandra Tordová a Martin Opeta - dňa 20. 3. 2001 s cieľom pomôcť ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti, pracovať v oblasti prevencie bezdomovectva a pozitívne vplývať na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova.

Priniesli sme počas 20 rokov pilotné projekty v práci s ľuďmi bez domova a stáli pri zrode niekoľkých organizácií:

  • v roku 2001 sme spustili projekt pouličného časopis Nota bene, ktorý dodnes pomohol viac ako 5000 ľuďom bez domova
  • v rokoch 2007 - 2011 sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova, ktorého know-how v roku 2012 prevzalo združenie Vagus a zabezpečilo ďalšie financovanie projektu
  • v našich radoch hralo prvé Divadlo s ľuďmi bez domova, neskôr sa aktivita osamostatnila a vzniklo Divadlo bez domova
  • v roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul
  • sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety pre ľudí bez domova z roku 2011
  • v rokoch 2005 – 2007 sme realizovali projekt Krištof – komplexný a inovatívny prístup k riešeniu bezdomovectva (vybraným predajcom Nota bene sme poskytli chránené ubytovanie, prácu v našej dielni, vzdelávanie, sociálne poradenstvo a sociálnu asistenciu pri hľadaní zamestnania).
  • organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (napríklad Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú. Využívame kultúrne a športové projekty na to, aby menili pohľad verejnosti na ľudí bez domova. Naši predajcovia sa niekoľkokrát zúčastnili Majstrovstiev sveta ľudí bez domova vo futbale ako reprezentanti Slovenska. 
  • a v neposlednom rade sme presvedčení, že je dôležité dať hlas ľuďom bez domova. Realizujeme preto aj projekty, na ktorých sa aktívne spolupodieľajú predajcovia Nota bene. Vymysleli sme stolovú hru Človeče, ubytuj sa, vydali prvú rozpávku o bezdomovectve pre deti Zatúlaný gombík (náklad 8000 ks sa vypredal) a naši vyškolení predajcovia Nota bene chodia na diskusie do škôl ako Lektori o bezdomovectve

            

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics