Počet ľudí bez domova a sčítanie

ODBORNÝ ODHAD POČTU ĽUDÍ BEZ DOMOVA V BRATISLAVE

4000 - 5000 ľudí bez domova

Ide o spriemerovaný odborný odhad k 30.11.2015 na základe jednotlivých odhadov vytvorených neziskovými organizáciami podľa interných štatistík jednotlivých služieb a projektov MVO. (zdroj: analýza a akčný plán na rok 2016 Stratégie riešenia problematiky ľudí bez domova v Bratislave).

Vybrané fakty a štatistiky od poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova, ktoré ilustrujú základy pre odborný odhad:

  • 5 060 jednotlivých klientov využilo služby noclľahárne Sv. Vincenta Deapul a útulku Sv. Lujzy de Marillac od vzniku organizácie Depaul Slovensko, n.o. v roku 2006
  • 1 582 jednotlivých klientov využilo služby nízkoprahového denného centra OZ Vagus počas rokov 2014-15
  • 1 200 jednotlivých klientov bolo kontaktovaných v rámci projektu Streetwork OZ Vagus počas roku 2014
  • 2 638 registrovaných predajcov časopisu Nota Bene v rámci projektu realizovaného OZ Proti prúdu od roku 2001
  • 4 000 jednotlivých klientov využilo služby nízkoprahového denného centra, útulku a integračného centra poskytovaných organizáciou Domov sv. Jána z Boha, n.o. od roku 2003
  • 8 941 nocľahov bolo v roku 2014 poskytnutch ľuďom bez domova v nocľahárni Mea Culpa

Pre exaktný údaj navrhuje pracovná skupina realizáciu sčítania ľudí bez domova v rámci akčného plánu pre rok 2016.

Na jeseň roku 2016 plánuje IVPR a Magistrát mesta Bratislava vykonať prvé sčítanie ľudí bez domova v Bratislave aj za našej odbornej expertízy.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics