Prešov - Zariadenia pre ľudí bez domova

Filantropia - Dom, n.o. Bayerova 8 - ošatenie a obedy pre ľudí v hmotnej núdzi
Govinda - vegetariánsky klub - dodávka teplých jedál zadarmo

Krízové centrum Mymamy - poradenstvo a pomoc zdarma pre ženy s deťmi

Nocľaháreň Archa - prístrešie pre ľudí bez domova

Právna poradňa - Okresný súd Prešov - právnická pomoc zdarma

Risen - poradenstvo a terénna sociálna práca, distribúcia NOTA BENE

Slovenský Červený kríž - Jarkova 45 - sociálne poradenstvo a teplá strava

Sociálne centrum - Pod táborom 33 - pomoc pri riešení hmotnej núdze

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics