Program ČASOPIS NOTA BENE

Ďakujeme, že si časopis po zaplatení vezmete. Iba vtedy, zostáva predajca predajcom a zachováva si dôstojnosť (nestáva sa žobrákom, či objektom pomoci) a umožňujete zachovať pouličný časopis ako službu pre jeho samotného i ďalších nových predajcov.

Od roku 2001 spolu s čitateľmi Nota bene pomáhame ľuďom bez domova lepšie žiť. Bez tisícov vás, našich čitateľov, by to nešlo. Ďakujeme, vďaka vám je svet vnímavejšie miesto!

 


Nota bene - po latinsky "VENUJTE POZORNOSŤ" Pri práci s ľuďmi bez domova sa často zdôrazňuje výhradne pomoc pri zabezpečení základných životných potrieb. Akoby sme zabúdali, že sú to ľudia s rovnakými potrebami ako my všetci. Okrem tepla a jedla teda vo svojom živote hľadajú cestu, ako si zachovať sebaúctu, ako nájsť svoje miesto, kam môžu patriť, či ako získať uznanie. Vedci zistili, že základné potreby idú ruka v ruke s tzv. vyššími a efektívna pomoc vníma človeka komplexne. Práve šanca naplniť tieto vyššie potreby má veľký podiel na tom, že človek, ktorý sa ocitol na ulici, nájde silu odraziť sa od dna.

Kto sa môže stať predajcom Nota bene
Projekt Nota bene je šitý na podmienky života na ulici, preto je otvorený aj ľuďom bez občianskeho preukazu, kartičky poistenca, trvalého pobytu a financií, s rôznymi závislosťami či so zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom. Predajcom sa môže stať:

 • človek bez domova
 • človek, ktorému hrozí strata strechy nad hlavou z finančných dôvodov

Ako to funguje
Predajca prechádza registráciou – rozhovorom so sociálnym pracovníkom, získava preukaz predajcu a vyberá si predajné miesto. Dostáva zdarma päť časopisov Nota bene, knihu a CD (ostatné si následne kupuje za polovicu) a zaväzuje sa dodržiavať kódex predajcu. Počas prvého mesiaca predaja sa povinne, raz týždenne, zúčastňuje skupinových stretnutí začiatočníkov. Po absolvovaní troch stretnutí sa novému predajcovi vymení preukaz z pôvodného "nováčikovského" statusu na status "riadneho predajcu". Predajca nosí svoj preukaz na viditeľnom mieste a číslo vyrazené na jeho časopise sa zhoduje s číslom uvedeným na preukaze predajcu. Pravidelne navštevuje výdajňu časopisu a má možnosť využiť ďalšie služby združenia. Pri porušení pravidiel je predajca z projektu vylúčený, podľa závažnosti na rôzne obdobie, od týždňa po rok, v krajných prípadoch opätovného a závažného porušovania pravidiel až doživotne.

Ako pomáha časopis
Nota bene pomáha ľuďom bez domova na viacerých úrovniach: 

 • ľuďom bez domova umožňuje získať DÔSTOJNÝ PRÍJEM, ktorým si pokrývajú základné potreby.
 • keďže oni sami sú aktívnym článkom svojej pomoci, získavajú zároveň SEBAÚCTU.
 • veľmi dôležité pre ľudí bez domova, ktorí stratili svoje sociálne vzťahy, sú práve SOCIÁLNE KONTAKTY s majoritou a vzťahy, ktoré získavajú pri každodennom predaji časopisu v uliciach.
 • MOŽNOSŤ ROZVOJA: Predajcovia získavajú možnosť zlepšovať svoje pracovné návyky a v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi skvalitňujú sociálne a komunikačné zručnosti potrebné pre svoju lepšiu integráciu 

Systém predaja, v ktorom človek bez domova dostane prvých päť kusov zdarma a všetky ďalšie časopisy si kupuje za polovičnú sumu, aby ich následne predal, ho prirodzene učí plánovať a myslieť na budúcnosť. Ľudia bez domova sú aktívni partneri namiesto hrania roly pasívneho prijímateľa pomoci. Rozvíja ich vlastnú kapacitu a kľúčové kompetencie, aby si dokázali pomôcť sami. Nota bene dáva bezdomovectvu tvár. Vďaka článkom v časopise (napr. portréty predajcov), ale najmä vďaka osobnému kontaktu konkrétnych predajcov a čitateľov búra predsudky o bezdomovcoch. Cez osobné vzťahy sa ľudia bez domova stávajú aj v očiach majority jednými z nás: ľuďmi, ktorí cítia a prežívajú veci tak ako my, majú podobné túžby ako my a sú nositeľmi jedinečných talentov. Z histórie časopisu NOTA BENE

 • prvé vydanie: september 2001 v rámci projektu "No Borders"
 • počet predajcov prvý týždeň: 2
 • počet predajcov na konci prvého mesiaca: 12
 • počet predaných výtlačkov prvý mesiac: 2 700
 • najvyšší počet predaných výtlačkov: 50 295 v marci 2006
 • periodicita: v máji až júli 2003 dvojtýždenník, inak mesačník 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics