Senica - Zariadenia pre ľudí bez domova

Zariadenie sociálnych služieb Senica pozostáva z troch častí:
Útulku pre ľudí bez domova
Domova pre osamelých rodičov s maloletým dieťaťom/ deťmi
Zariadenia opatrovateľskej služby.

Útulok pre ľudí bez domova 
jeho hlavná funkcia je dočasne poskytnúť prístrešie, stravu, hygienu pre ľudí v extrémnej životnej situácii. Útulok tiež pre nich zabezpečuje posteľnú bielizeň, pranie a žehlenie a poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov uvedených v prílohe č.1 zák. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Obyvatelia v útulku aktívne využívajú pomoc sociálneho pracovníka a terapeuta. Klientom je poskytnutá pomoc a podpora pri sebauplatňovaní, sebestačnosti a samostatnosti, pri návrate do spoločnosti a celkovom zlepšení kvality života. K dispozícii sú dve dvojlôžkové a jedna štvorlôžková izba a kuchynka s vybavením, sprchový kút, toaleta, spoločný priestor, práčovňa.

V útulku pre ľudí bez domova sa poskytuje
1. prístrešie
2. zaopatrenie
3. sociálne poradenstvo
4. sociálnu prevenciu
b.) zabezpečuje stravovanie alebo sa utvárajú podmienky na prípravu stravy.

V útulku pre ľudí bez domova sú ľudia dlhodobo bez domova, sociálne izolovaní, po návrate z výkonu trestu, po opustení inštitucionálnej starostlivosti – detský domov, špeciálna škola internátna a pod.
- občania, ktorí sú klientmi útulku, znovuzískavajú základné návyky (ak neboli zachované) - hygienické, spoločenské, sebaobslužné a pod.;
- spolupráca s psychológom, sociálnym pracovníkom, liečebným alebo špeciálnym pedagógom pri zvyšovaní sebadôvery, motivácie do ďalšieho života a hľadania spoločenského uplatnenia;
- poskytovanie pomoci a podpory pri nadobúdaní sociálnych zručností;
- prenos miery zodpovednosti za vlastný život na klienta;
- zlepšenie celkovej kvality života klienta;
- odborné poradenstvo v orientácii sa na otvorenom pracovnom trhu a v základných zručnostiach pri uchádzaní sa o zamestnanie;
- učenie klientov manipulovať s peniazmi (rozdelenie, šetrenie a pod.), vybavovanie záležitosti rôzneho charakteru na úradoch, nácvik sociálnych zručností, štrukturalizácia, organizovanie a plánovanie si života.

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics