Trenčín - Zariadenia pre ľudí bez domova

Útulok – nízkoprahová nocľaháreň
DOM CHARITY JEREMIÁŠ, Soblahovská 65, Trenčín

Iné podporné služby:

Úschova osobných dokladov.
Poskytnutie našej adresy na zasielanie osobnej pošty.
Dočasné uloženie finančných prostriedkov
Pomoc pri vybavovaní pohrebu a posledná rozlúčka s ľuďmi bez domova

Streetwork

Dom charity Jeremiáš: v rámci kontroly predajcov Nota Bene
kontakt : 032/6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Možnosť stráviť noc bez podmienky absencie alkoholu
Dom charity Jeremiáš: kapacita 30 lôžok pre mužov a ženy,
prevádzková doba: 19,00 – 7,00
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Hygiena
Dom charity Jeremiáš: od 19,00 do 22,00 pre ubytovaných
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Šatstvo
Dom charity Jeremiáš: len pre klientov
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Strava
Dom charity Jeremiáš: klientom sa podáva čaj a možnosť zaliatia instantnej polievky alebo kávy
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Sociálne poradenstvo
Dom charity Jeremiáš: počas pracovného týždňa od 7,00 – 10,30
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Zdravotná starostlivosť
Dom charity Jeremiáš: prvá zdravotná pomoc počas pracovného týždňa od 19,00 – 7,00, iniciovanie lekárskeho vyšetrenia a následnej hospitalizácie, kontakt s lekármi, návšteva v nemocnici počas hospitalizácie, prinesenie ošatenia a hygienických potrieb
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Ubytovne
Dom charity Jeremiáš: kapacita 30 lôžok pre mužov a ženy,
prevádzková doba: 19,00 – 7,00
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Pracovné programy
Dom charity Jeremiáš: trojstupňový resocializačný program - individuálne brigády, skupinové brigády, predaj časopisu Nota Bene
kontakt: 032/ 6526363, Soblahovská 65, Trenčín

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics