Verejná zbierka „NOTA BENE 2024“

Realizácia verejnej zbierky v prospech OZ Proti prúdu bola povolená MV SR a to formou týchto dvoch spôsobov:

  1. zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) na osobitný účet zbierky SK68 1100 0000 0029 4116 1403, vedenom v peňažnom ústave Tatra banka, a. s. odo dňa 14. decembra 2023 do 13. decembra 2024,
  2. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek odo dňa 14. decembra 2023 do 13. decembra 2024.

Organizácia: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
Sídlo: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 360 68 781

  • Názov zbierky: NOTA BENE 2024
  • Registrové číslo zbierky: č. 000-2023-053015
  • Účel zbierky: „Všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelávania a telovýchovy a obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb“
  • Čas konania zbierky: 14.12.2023 do 13.12.2024

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics