Výsledky verejnej zbierky 2012-2013

Ukončená verejná zbierka Nota bene číslo SVS-OVVS3-2012/028782  pre O.Z Proti prúdu prebiehala od 10.12.2012 po dobu jedného roka, do 9.12.2013 a to formou SMS zbierky v hodnote 4 euro na čísle 826 v sieti všetkých slovenských operátorov a tiež formou výťažku zo vstupného na živých adventných koncertoch v dňoch od 10.12. do 16.12.2012, ktoré sa konali v mestách Humenné, Spišská Nová ves, Bytča, Žilina, Piešťany a Bratislava v rámci projektu SLOVENSKO 2012 ADVENT. Koncerty boli naživo premietané na Dvojke a Jednotke po 20.00 hod s opakovaním na Slovenskom rozhlase.

 • Organizácia: Proti prúdu o.z. (vydavateľ Nota bene), Karpatská 10, 811 05 Bratislava, IČO: 36068781
 • Účel zbierky: "Verejnoprospešný účel kultúrnych, spoločenských, motivačných a vzdelávacích aktivít pre bezdomovcov
 • Čas konania zbierky: 10.12.2012 - 9.12.2013
 • Čistý výnos zbierky: 35 584,52 Eur
 • Použité v roku 2013: 25 584,52 Eur
 • Prenos do roku 2014: 10 000,00 Eur
 • Plán čerpania zbierky v roku 2014: Integračná činnosť s ľuďmi bez domova, motivačné odmeny, kultúrne aktivity ...
 • Termín vyčerpania zbierky: do 30.6.2014

Povolenie k zbierke číslo SVS-OVVS3-2012/028782 vydané Ministrestvom vnútra nadobudlo právoplatnosť 4.12.2012.

 

 Ďakujeme operátorom Orange, Slovak Telekom a Telefonica O2 Slovakia, ktorí na účel zbierky odviedli celú vyzbieranú sumu.

Prehľad aktivít v roku 2013 financovaných z čistého výnosu zbierku, spolu v sume 25 584,52 Eur 
Aktivity nižšie uvedené úzko súvisia s Integračným programom Nota bene – hlavným projektom občianskeho združenia Proti prúdu, ktorý zapája 160 ľudí bez domova v Bratislave (ďalších 200 ľudí v 16 mestách SR) a zahŕňa kvalifikovanú pomoc pri riešení problémov ľudí bez domova a ich začleňovaní do spoločnosti.

INTEGRAČNÁ ČINNOSŤ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA - 12 539,71 Eur

 • NOTA BENE – TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
 • SOCIÁLNE CENTRUM PRE PREDAJCOV NOTA BENE
 • SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA

KULTÚRNE AKTIVITY S ĽUĎMI BEZ DOMOVA - 4 511,11 Eur

MOTIVAČNÉ ODMENY PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA - 7 718,7 Eur

 • SOCIÁLNY KUPÓNOVÝ OBCHODÍK PRE PREDAJCOV NOTA BENE
 • PRÍSPEVOK NA BÝVANIE PRE PREDAJCOV NOTA BENE
 • PRÍSPEVOK NA ZDRAVOTNÉ POTREBY PRE PREDAJCOV NOTA BENE
 • STRAVNÉ LÍSTKY PRE PREDAJCOV NOTA BENE
 • VIANOČNÉ DARČEKY - RUKSAKY PRE PREDAJCOV NOTA BENE

CHRÁNENÉ ZAMESTNÁVANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA - 815,00 Eur


Prehľad aktivít v roku 2014 financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 10 568 Eur 


Aktivity nižšie uvedené úzko súvisia s Integračným programom Nota bene – hlavným projektom občianskeho združenia Proti prúdu, ktorý zapája 160 ľudí bez domova v Bratislave (ďalších 200 ľudí v 16 mestách SR) a zahŕňa kvalifikovanú pomoc pri riešení problémov ľudí bez domova a ich začleňovaní do spoločnosti.

INTEGRAČNÁ ČINNOSŤ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA - 10 297,16 Eur
• NOTA BENE – TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA
• SOCIÁLNE CENTRUM PRE PREDAJCOV NOTA BENE
• IDENTIFIKAČNÉ VESTY PRE PREDAJCOV NOTA BENE

CHRÁNENÉ ZAMESTNÁVANIE ĽUDÍ BEZ DOMOVA - 270,84 Eur

 


História verejných zbierok realizovaných združenim Proti prúdu a povolených MV SR:

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics