Výsledky verejnej zbierky DMS 2018 - 2019

Realizácia verejnej zbierky formou darcovskej SMS v prospech o.z. Proti prúdu bola povolená MV SR a to formou darcovskej SMS v hodnote 2 eurá zasielanej na číslo 877.

SMS boli realizované prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk. Podiel prevádzaný na účet zbierky bol 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. 

Organizácia: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
Sídlo: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 360 68 781

 • Číslo zbierky: č. 000-2018-011321 
 • Účel zbierky: "Verejnoprospešný účel kultúrnych, spoločenských, motivačných a vzdelávacích aktivít pre ľudí bez domova
 • Čas konania zbierky: 1.4.2018 do 28.2.2019
 • Čistý výnos zbierky: 5 366,40 Eur
 • Náklady zbierky: 0 Eur
 • Použité v roku 2018: 4 800,00 Eur
 • Použité v roku 2019: 566,40 Eur

Prehľad aktivít v roku 2018 financovaných z čistého výnosu zbierku, spolu v sume 4 800,00 Eur

program ZAMESTNÁVANIE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín - pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80 hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenú s vyššími nárokmi ako aj väčšou podporou:

 • Personálne náklady na zamestnávanie klientov združenia zamestnaných na TPP (suma 2 264,08 Eur)

program NOTA BENE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nota bene:

 • Náklady na distribúciu Nota bene a doplnkových príloh do 18 miest Slovenska, kde projekt Nota bene realizujú partnesrké organizácie (suma 908,94 Eur)
 • Náklady na reflexné vesty pre predajcov Nota bene (suma 1 626,98 Eur)

Prehľad aktivít v roku 2019 financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 566,40 Eur

program ZAMESTNÁVANIE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín - pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80 hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenú s vyššími nárokmi ako aj väčšou podporou:

 • Personálne náklady na zamestnávanie klientov združenia zamestnaných na TPP (suma 566,40 Eur)

V Bratislave dňa 30.6.2019


Podporte Nota bene pravidelnou darcovskou sms

Pošlite na číslo 877 sms

s textom:

DMS START NOTABENE

Cena DMS stojí 2,- E mesačne.

Ďakujeme!

Zrušenie zasielana našej PRAVIDELNEJ DMS:

Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP NOTABENE alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.

Deaktivácia služby je zadarmo.


Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NOTA BENE (DMS medzera NOTA BENE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete nawww.donorsforum.sk Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk


História verejných zbierok realizovaných združenim Proti prúdu a povolených MV SR:

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics