Čadca - Zariadenia pre ľudí bez domova

Útulok v noci, útulok prechodne, denné centrum
Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 6, Čadca
(zariadenie patrí do organizácie Diecézna charita Žilina podľa nového územného cirkevného členenia )

Streetwork
Dom charity sv. Gianny: v rámci kontroly predajcov Nota Bene
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Nocľahárne s podmienkou absencie alkoholu
Dom charity sv. Gianny:
útulok v noci: kapacita 8 lôžok pre mužov, 5 lôžok pre ženy
prevádzková doba: 19,00 – 7,00
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Hygiena
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: počas pracovného týždňa od 8,00 do 10,00
kontakt: 041/ 43 24 088 Kukučínova 6, Čadca
Útulok v noci: od 18,00 do 20,00 denne pre ubytovaných
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Šatstvo
Dom charity sv. Gianny:
počas pracovného týždňa: od 7,30 – 15,30 pre ľudí bez domova,
v stredu 14,00 - 15,30 pre občanov mesta a okolia
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Strava
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: obedy v pracovné dni: 11,00 - 13,00 (polievka, chlieb, čaj)
Útulok v noci: večere denne: 19,00 – 20,00 (chlieb a čaj)
Útulok prechodne: strava 3 x denne
Kontakt : 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Sociálne poradenstvo
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: počas pracovného týždňa 14.00 – 15.30
Útulok prechodne: 9,00 – 11,00
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Zdravotná starostlivosť
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: prvá zdravotná pomoc počas pracovného týždňa od 7,30 – 16,00, možnosť ošetrovania zdravotnými sestrami ADOS SESTRIČKA po doporučení lekárom prvého kontaktu alebo z nemocnice, sprostredkovanie a sprievod na lekárske vyšetrenie, návštevná služba v nemocnici počas hospitalizácie.
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Ubytovne
Dom charity sv. Gianny:
Útulok prechodne: kapacita: 10 lôžok pre ženy
prevádzková doba: nepretržitá
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Pracovné programy
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: trojstupňový resocializačný program - individuálne brigády, skupinové brigády, predaj časopisu Nota Bene
Útulok prechodne: pracovná terapia v rámci poriadku dňa – príprava jedla, tkanie kobercov, ručné práce, čistenie a udržiavanie poriadku v dome a v jeho okolí.
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Duchovné programy
Dom charity sv. Gianny:
Denné centrum: v spolupráci s rehoľou Dominikánov – možnosť pravidelnej mesačnej spovede a rozhovorov. Návšteva bohoslužieb počas týždňa. Denná modlitba sv. ruženca.
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Denné centrum
Dom charity sv. Gianny: počas pracovného týždňa od 7,30 – 16,00
kontakt: 041/ 43 24 088, Kukučínova 6, Čadca

Iné podporné služby:
Úschova osobných dokladov
Poskytnutie našej adresy na zasielanie osobnej pošty.
Dočasné uloženie finančných prostriedkov
Písomný kontakt s klientmi vo výkone trestu
Pomoc pri vybavovaní pohrebu a posledná rozlúčka s ľuďmi bez domova


Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics