Program BÝVANIE NOTA BENE

Našou víziou je, aby ľudia bez domova mohli ukončiť svoje bezdomovectvo v nájomných bytoch a neboli zaseknutí v sociálnych službách či komerčných ubytovniach.

  Už 8 rokov pomáhame predajcom NOTA BENE získať domov v prenajatých bytoch.


r. 2016 | 1 byt | komerčný prenájom za zníženú cenu | 2 klienti

r. 2023 | 26 nájomných bytov | 35 klientovPodporujeme ľudí, ktorí o svoj domov prišli, aby po traume bezdomovectva opäť dôstojne bývali a aby si bývanie v nájomnom byte udržali čo najdlhšie. 

90 % klientov si bývanie v byte udržalo a stále býva.  

CHARAKTERISTIKA PROGRAMU BÝVANIE NOTA BENE

 • dlhoročne presadzujeme model Housing first a vychádzame z jeho prinípov - bývanie nie je otázkou zásluhovosti

 • prenajímame si a ďalej podnajímame byty alebo pomáhame predajcom NOTA BENE a prenajímateľom uzavrieť nájomnú zmluvu napriamo

 • poskytujeme podporu klientom a to priamo v ich prenajatom byte na týždennej báze - máme skúsený odborný tím 4 sociálnych pracovníkov vrátane koordinátora a 1 psychologičky a registrovanú soc. službu Podpora samostatného bývania

 • vyhľadávame prosociálnych prenajímateľov, ktorí vedia poskytnúť svoje byty za dostupnú cenu a ideálne na 3-5 rokov

 • poskytujeme podporu aj majiteľom bytov - služby Sociálnej nájomnej agentúry - oddelil sme tak sociálnu prácu od správy bytov
 •  
 • obhajujeme práva ľudí bez domova, zasadzujeme sa o zmeny v legislatíve a národných a lokálnych politikách z pohľadu dostupnosti bývania, ale aj zdarvotnej starostlivosti atď..

 • finančne príspievame ľuďom bez domova - ako napr. doplatky na nájomné / kaucia, pomoc s výbavou do bytu (pomôžte nám budovať dostatočný finančný fond Vašim darom)
 • v roku 2019 sme sa stali prvým registrovaným subjektom na poskytovanie sociálnej služby Podpora samostatného bývania pre ľudí bez domova na Slovensku.

 KONTAKT

Mgr. Ivan Lorenc, koordinátor programu Bývanie NOTA BENE
ivan.lorenc(zavinac)notabene.sk, +421 908 062 194CHCETE AJ VY PRENAJAŤ BYT ZA DOSTUPNÚ CENU?
Viac info tu

 
Aby sme mohli pomáhať predajcom Nota bene ukončovať bezdomovectve v prenajatých bytoch, potrebujeme Vašu pomoc.

 Darovať môžete tu.
 

HISTÓRIA a VÝCHODISKÁ

Prístup k cenovo dostupnému a dôstojnému bývaniu, ktoré napĺňa charakter domova vnímame na základe potrieb ako základný prostriedok, vďaka ktorému môžu ľudia bez domova ukončiť svoje bezdomovectvo. Ukončovanie bezdomovectva je základným východiskom aj pre náš program ADVOKÁCIA (napr. presadzujeme legislatívne zmeny v oblasti príspevku na bývanie, aktívne pracujeme na vzniku a prijatí prvej Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva, aktívne vstupujeme do prípravy Národnej koncepcie politiky bývania do roku 2030). Od roku 2016 sa intenzívnejšie venujeme práve téme cenovo dostupného bývania pre ľudí bez domova a to nielen v pripomienkovacích procesoch  na národnej i lokálnej úrovni a pri príprave odborných materiálov, ale aj v priamej práci v oblasti bývania.

Držíme sa zásady, ktorou je dlhodobá udržateľnosť bývania z vlastných prostriedkov klienta (predaj Nota bene, dočasné zamestnania) v kombinácii so systémovými zdrojmi z verejných (dávky/ dôchodky ) alebo iných dlhodobo udržateľných prostriedkov. Služby krízovej intervencie ako nocľaháreň či útulok majú slúžiť na prekonanie krízy, nie dlhodobé ubytovanie, ktoré bohužiaľ plnia - pri absencii nájomného bývania a tiež samotnom nedostatku kapacít krízových služieb.

94% predajcov Nota bene v Bratislave si vďaka predaju Nota bene dokáže zaplatiť komerčnú ubytovňu, vlastnú izbu, alebo udržať byt a nie sú odkázaní na sociálne služby (nocľahárne a útulky), čím program ČASOPIS NOTA BENE úspešne šetrí náklady štátu na sociálne služby.

Ubytovne sú však:
 • drahým (130-250 eur posteľ v 2-posteľovej izbe),
 • nestálym (bez možnosti uzavretia zmluvy, platba zo dňa na deň),
 • hygienicky závadným,
 • a častokrát aj nebezpečným miestom na život (vidˇvyhoretá ubytovňa v BA, 2019/04).
V ubytovniach končia seniori, zdravotne znevýhodnení aj matky s deťmi či celé rodiny, ktoré si nedokážu zaplatiť komerčné nájmy.

Mnoho intervencií našich sociálnych pracovníkov sa deje práve v téme krízy v ubytovaní, ak predajca / predajkyňa stratí možnosť bývať v ubytovni, alebo chce tú svoju zmeniť (častým dôvodom na zmenu sú ploštice, šváby).

Prvé byty sme pre predajcov NOTA BENE prenajali v rokoch 2005 - 2007 v projekte Krištof. Išlo o komerčné nájmy po dobu 1- 2 rokov. Po skončení financiovamia projektu z EU sme byty už ale nedokázali udržať.

Od roku 2016 sprostredkúvame predajcom NOTA BENE cenovo dostupné nájomné bývanie, ktoré je pre nich dlhodobo finančne udržateľné predovšetkým ich vlastnými silami (príjmom z predaja NB, dávkámi v núdzi či invalidnými / staroibnými dôchodkami).

Využívame prirodzene existujúce dostupné zdroje prosociálne orientovaných nájomcov zo súkromného sektora - aby sme mohli prepájať dve skupiny - tých, čo bývanie hľadajú s tými, ktorí bývanie poskytujú (avšak za dostupný nájom).


V roku 2023 v Proti prúdu realizujeme aktivity v 3 programoch združenia:
program ADVOKÁCIA 
| program BÝVANIE NOTA BENE
program ČASOPIS NOTA BENE 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics