Konferencia Ľudia bez domova 2019 - Bratislava

CESTY K UKONČOVANIU BEZDOMOVECTVA

HLAVNÝM CIEĽOM konferencie bolo priblížiť koncept UKONČOVANIA BEZDOMOVECTVA ako hlavného cieľa Národnej koncepcie riešenia a prevencie bezdomovectva. Podkladový materiál Koncepcie vytvoril IVPR a v roku 2019 schválilo MPSVR SR. Našou snahou bolo vytvoriť priestor pre vzájomnú diskusiu aktérov riešenia bezdomovectva - ministerstiev, poskytovateľov služieb, odborníkov a zástupcov MVO i samotných ľudí bez domova vzhľadom k cieľu ukončovania bezdomovectva. Odborníci sa zhodli, že pre ukončovanie bezdomovectva je nutný rozvoj nielen sociálnych služieb, ale najmä cenovo dostupného nájomného bývania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na konferencii Ľudia bez domova 2019 - Cesty k ukončovaniu bezdomovectva sa zúčastnilo takmer 200 účastníkov, vystúpilo až 42 rôznych prezentérov a diskutérov, vrátane významných zástupcov až troch ministerstiev, samospráv, primátora Hlavného mesta SR. Predstavilo sa viac ako 10 best practices najrôznejších poskytovateľov služieb zo 4 krajín (Slovensko, ČR, Holandsko, Maďarsko) a podnetné prezentácie z troch vedeckých inštitúcií. Aktívne vystúpilo aj 6 ľudí so skúsenosťou bezdomovectva či inštitucionálneho života, ktorí zdieľali svoje skúsenosti. Konferenciu otvorila pani prezidentka Zuzana Čaputová. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
„Musíme si uvedomiť, že právo na bývanie patrí k ľudským právam a bývanie je predpokladom pre možnosť nájsť si prácu a žiť dôstojný život. Ak nebudeme na úrovni štátu a inštitúcií hľadať riešenia a pracovať na tom, aby sme ľuďom žijúcim na ulici, ale aj sociálne slabým jednotlivcom a rodinám dali stabilné bývanie za férový nájom, tak je len malá šanca, že sa im podarí nájsť a udržať si zamestnanie a integrovať sa naspäť do spoločnosti,“ vyhlásila pani prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom úvodnom príhovore.

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:

Program konferencie Ľudia bez domova 2019 - Cesty k ukončovaniu bezdomovectva

Podkladový materiál Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva, IVPR

Návrh niektorých opatrení smerujúcich k ukončovaniu bezdomovectva, IVPR, Proti prúdu, Depaul Slovensko

 

PREZENTÁCIE:

6.6. 2019

Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny: 

Podkladový materiál koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovectva v SR

Maroš Matiaško, Fórum pre ľudské práva: 

Právo na bývanie v kontexte Slovenskej republiky

Petr Kubala, Sociologický ústav Akademie věd ČR: 

Rapid Rehousing v Brně - výsledky randomizovaného experimentu

Vera Kovacs, Utcárol Lakásba, Egyesület, Maďarsko: 

From Streets to Homes Assocciation, Housing First - Job next?

Tessa Hamers, Viola Maria Stekelenburg, HVO Querido, Amsterdam: 

Hello, Bratislava!

Eva Nemčovská, Magistrát mesta Trnava: 

Stratégia riešenia problematiky ľudí bez domova v Trnave na roky 2017 - 2020 s výhľadom do roku 2025

Barbora Žiaranová, Ivan Lorenc, Proti prúdu: 

Program bývania OZ Proti prúdu

Markéta Musilová, Jana Nováková, Magistrát města Brna: 

Housing First projekt: Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně

7.6. 2019

Mária Machajdíková, SOCIA -  nadácia na podporu sociálnych zmien, Angelika Oláhová, DSS Slatinka: 

Deinštitucionalizácia alebo nie je Domov ako domov

Lucia Roussier, Michaela Kostičová, Equita, o. z.: 

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova

Milan Fico: 

Štatistické vyhodnotenie odpovedí účastníkov konferencie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGALÉRIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TLAČOVÁ SPRÁVA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

MÉDIÁ O KONFERENCII

DENNÍK N, Minúta po minúte: https://dennikn.sk/minuta/1493114/

VITALIA BELLA, DENNÍK N: Právo mať domov Ako sa v Amsterdame podarilo dostať bezdomovcov z ulice? Dali im domov a pritom ušetrili https://dennikn.sk/1492858/ako-sa-v-amsterdame-podarilo-dostat-bezdomovcov-z-ulice-dali-im-domov-a-pritom-usetrili/

Hlavne.sk: Sociálne služby bezdomovectvo nevyriešia https://hlavne.sk/domace/socialne-sluzby-bezdomovectvo-nevyriesia/

Web noviny: Bezdomovectvo by mohli vyriešiť dostupné nájomné bývanie a rozvoj sociálnych služieb https://www.webnoviny.sk/bezdomovectvo-by-mohli-vyriesit-dostupne-najomne-byvanie-a-rozvoj-socialnych-sluzieb/

TV JOJ, Noviny TV JOJ, 7.6. 2019, Daniel Levický Archleb: Bratislava: O Slovensku bez bezdomovectva

TV Markíza, Televízne noviny, 13.6. 2019, Lucia Hlaváčová: Chcú znížiť počty bezdomovcov

----------------------------------------------------------------------------------------------

Občianske združenie Proti prúdu realizuje svoje aktivity v prospech ukončovania bezdomovectva na národnej a lokálnej systémovej úrovni i v priamej pomoci ľuďom so skúsenosťou bezdomovectva od roku 2001.

8. ročník Konferencie Ľudia bez domova 2019 - Cesty k ukončovaniu bezdomovectva  organizuje Proti prúdu v rámci projektu „Kľúč k domovu“ podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Partnerom Proti prúdu počas doby realizovania projektu 2018/09 – 2020/11 je DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia.

 

 Proti prúdu | Karpatská 10 | 811 05 Bratislava | 02 5262 5962

IČO: 360 68 781 | IČ DPH: SK2021585731 | IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014

Notabene.sk | facebook.com/casopisnotabene | pomahatjelahke.sk

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics