Konferencia o bezdomovectve 2011 v Žakovciach

O.z. Proti prúdu v spolupráci so sociálnou subkomisiou KBS, Depaul Slovensko, n.o. a Inštitútom Krista Veľkňaza v Žakovciach (IKV) usporiadali v dňoch 2. a 3. júna 2011 konferenciu „Ľudia bez domova“.

Bol to už 4. ročník čoraz obľúbenejšieho podujatia, na ktorom sa za účasti vyše 100 delegátov z celého Slovenska zastupujúcich MVO, poskytovateľov služieb pre bezdomovcov, mestá a obce, VÚC i MPSVaR hľadali možnosti spolupráce na vytváraní systému služieb pre bezdomovcov.

V závere odbornej časti konferencie sa vytvorila pracovná skupina, ktorá sa na základe dohody s prítomnými zástupkyňami MPSVaR bude aktívne podieľať na pripravovaných legislatívnych zmenách v Zákone o sociálnych službách.

V ďalších častiach programu mali účastníci možnosť prostredníctvom školení získať poznatky o prevencii syndrómu vyhorenia či načerpať inšpiráciu pri prehliadke komunity v IKV v Žakovciach.


Program konferencie

Zoznam účastníkovPrezentačné materiály z konferencie Ľudia bez domova 2011


Ako funguje systém sociálnych služieb pre bezdomovcov v meste BB

Novela zákona o sociálnych službách

Systém služieb pre ľudí bez domova návrh

Zákon o Sociálne vylúčených spoločenstvách

Zámery MPSVR SR v oblasti sociálnych služiebZačiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics