Levice - Zariadenia pre ľudí bez domova

oz.,,Miesto v dome" 

Projekt „Stredisko sociálnej pomoci“ je zameraný na poskytovanie starostlivosti sociálne ťažko prispôsobivým, a tým, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej alebo inej núdzi:

občianska advokácia znevýhodnených skupín obyvateľstva

sociálne poradenstvo pre cieľovú skupinu

sprostredkovanie odbornej pomoci – zdravotná, sociálna, psychologická, psychiatrická, duchovenská…

poskytovanie jedného teplého jedla denne získavanie a následná distribúcia ošatenia, obuvi a predmetov dennej potreby pre núdznych

koordinácia predaja časopisu „Nota bene“

prevádzka hygienického zariadenia pre ľudí bez domova

pomoc mladým matkám v hmotnej núdzi, ktoré čakajú bábätko

doučovanie rómskych detí v lokalite Ladislavov Dvor

voľnočasové aktivity pre deti z Ladislavovho Dvora

poskytovanie odbornej praxe pre študentov UKF Nitra a PaSa Levice
Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics