Nové Zámky - Zariadenia pre ľudí bez domova

Počet ľudí bez domova nachádzajúci sa v meste: v letnom období cca: 80-120 a v zimnom období cca: 120-200

Streetwork
neexistuje

Nocľahárne s podmienkou absencie alkoholu
Mesto Nové Zámky , v období november - marec, pre osoby pochádzajúce z mesta Nové Zámky, sprcha, teplá polievka, v miestnosti nie sú postele, kapacita cca : 15 osôb.

Možnosť stráviť noc bez podmienky absencie alkoholu
neexistuje

Hygiena
neexistuje

Šatstvo
- organizovaná forma nie je.

Strava
- pravidelná , organizovaná forma nie je
- Bratia františkáni podávajú denne o 12.00 hod. studenú stravu
- Kornélia Magyarová v predajni Betlehem – podáva okrem pre predajcov časopisu NB čaj, kávu - podľa požiadavky predajcov, okrem nedele.

Sociálne poradenstvo
- ÚPSVaR , MsÚ v Nových Zámkoch;
- Vojtech Magyar - pre predajcov časopisu NOTA BENE

Ubytovne
Nízkoprahové ubytovne pre ľudí bez domova na území mesta nie sú.
20-30 osôb – využíva možnosť dočasného ubytovania ktoré im poskytujú majitelia starších domov -záhradkárskych chát a pod.

Pracovné programy
– sezónne a príležitostné práce / v zimnom období je málo príležitostí /
– Kornélia Magyarová ; sprostredkovanie terapeutickej práce prostredníctvom programu ; NOTA BENE. Počet zaregistrovaných osôb; 128 , počet aktívnych predajcov: 10 -14 osôb- ľudí bez domova.

Klubové aktivity
Neexistujú

Denné centrum
neexistuje

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics