Podpora v bývaní s prvkami Housing first

V roku 2019 sme sa stali prvým registrovaným subjektom na poskytovanie sociálnej služby Podpora samostatného bývania pre ľudí bez domova na Slovensku.

Od roku 2011 uverejňujeme v NOTA BENE články o Housing first prístupe (Bývanie ako prvý krok) pri riešení bedzomovectva a presadzujeme ho na Slovensku do štátnych i lokálnych politík v rámci našcih advokačných aktivít. 

V roku 2016 sme si prenajali prvý byt ako združenie a následne ho podnajali páru predajcov.

 Za posledných 6 rokov od roku 2016 sme sprostredkovali 24 bytov pre predajcov Nota bene, z ktorých 90 % si bývanie v byte udržalo.


Podporu v bývaní s prvkami Housing first poskytuje klientom náš skúsený odborný tím v oblasti sociálnej práce, práva a psychológie:

  • 4 sociálni pracovníci (3 s praxou vyše 10 rokov v práci s ľudmi bez domova)
  • 1 psychologička
  • 1 člen tímu s právnickým vzdelaním a konzultácie našej partnerskej pro bono právnickej agentúry
  • spolupracujeme s OZ Equita pri zdravotnej starostlivosti

V našej sociálnej službe zohľadňujeme:

  • princíp zraniteľnosti
  • kompatibilitu (klienta  a pracovníka a klienta a byt)
  • dlhodobosť
  • partnerský prístup
  • komplexnosť - služba, podľa potrieb klienta 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics