REDAKČNÁ A VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

V OZ Proti prúdu vydávame časopis NOTA BENE od septembra 2001.

Postupne sme k časopisu pridali aj ďalšie tlačoviny, ako sú napr. krížovky, kalendáre, knihy či omaľovánky s cieľom približovať problematiku bezdomovectva aj takouto netradičnou formou.Doposiaľ sme vydali 11 kníh, medziiným aj prvú rozprávku o bedzomovectve na Slovensku.

Zároveň sme vydali aj 5 odborných publikácií o problematike bezdomovectva.


NOTA BENE je súčasťou siete 100 pouličných časopisov v 35 krajinách sveta, ktoré spoločne pomáhajú 20,500 predajcom a predajkyniam s dosahom na  4.6 millióna čitateľov celosvetovo.


NOTA BENE slúži konceptu tzv. žurnalistike verejného záujmu 

  • upozorňuje na sociálne a spoločenské problémy, bežnými médiami odsúvané na okraj záujmu
  • prináša zmenu postojov verejnosti voči problematike bezdomovectva
  • zapája do problematiky riešenia bezdomovectva širokú verejnosť, o.i. verejnosť môže kúpou časopisu pomôcť konkrétnym ľuďom v núdzi
  • vypĺňa medzeru na slovenskom mediálnom trhu, pretože nie je bulvárny, ani komerčný ani prehnane intelektuálny. Dáva priestor témam a ľuďom, ktorí sú „proti prúdu“. Ako jediný z časopisov na slovenskom trhu dáva na svojich stránkach hlas ľuďom bez domova – pravidelne uverejňuje ich príspevky, zapája ich do redakčných porád a tvorby a výberu titulnej strany. 


Kontakty na redakciu časopisu NOTA BENE.

 

         

 

Marketingové informácie o časopise NOTA BENE


Vydavateľ: Proti prúdu | Cena:  2,40 EUR | Periodicita: mesačník | Vychádza: 1. deň v mesiaci | Počet strán: 44 (40 strán + 4 strany obálka) |Distribúcia: ľudia bez domova | Farebnosť: 4 x 4 | Rozmer: 204 x 280 mm 

Miesta distribúcie: Bratislava Banská Bystrica Čadca Hlohovec Holíč Kežmarok Košice Levice Liptovský Mikuláš Malacky Nitra Piešťany Poprad Svidník Trenčín Trnava Vranov nad Topľou Žilina

Obsahové zameranie: aktuálne spoločenské témy a kauzy | postrehy z ulice rozhovory reportáže z domova a aj zo zahraničia príbehy zo života kultúra názory recenzie

 


VÝSLEDKY PRIESKUMU MML-TGI 2. + 3. kvartál 2020


Prieskum mediálneho a spotrebného správania v Slovenskej republike MML-TGI SR (Market & Media & Lifestyle - TGI) realizuje spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. od roku 1997. Za sprístupnenie výsledkov časopisu Nota bene ďakujeme.


Rod čitateľov                       
muži            36,1% 
ženy            63,9%

Vekové rozloženie čitateľov      
14 - 19 rokov ..............................  3,2% 
20 - 29 rokov .............................. 16,8% 
30 - 39 rokov .............................. 16,0%
40 - 49 rokov .............................. 10,8% 
50 - 59 rokov .............................. 19,5%
60 - 69 rokov .............................. 28,9%
70 - 79 rokov ..............................  4,7%   

Vzdelanie čitateľov                                  
základné ....................................  16,8%
vyučený/á bez maturity ...............  14,9%
stredoškolské s maturitou ............  36,8%
vysokoškolské ............................. 31,6%

Rodinný stav 
slobodný ....................................  25,1%
ženatý/ vydatá ............................  54,9%
rozvedený/ á ..............................  13,0%
vdovec/ vdova ............................   7,0%


Čistý mesačný príjem čitateľov                    
do 135 Eur ..................................  11,1%
135,1 - 200 Eur ...........................   0,0%
200,1 - 265 Eur ...........................   4,2%
265,1 - 330 Eur ...........................   8,4% 
330,1 - 415 Eur ...........................   7,0%
415,1 - 500 Eur ...........................   9,4%
500,1 - 665 Eur ...........................  20,4%
665,1 - 830 Eur ...........................  11,4%
830,1 - 995 Eur ...........................   7,3%
995,1 a viac Eur ..........................   9,8% 
neuvedené .................................  10,9%


Veľkosť bydliska
menej ako 1.000 obyvateľov ..........  20,3%
1.000 - 4.999 obyvateľov ............... 22,5%
5.000 - 19.999 obyvateľov ............. 12,5%
20.000 - 99.999 obyvateľov ............ 23,5%
100.000 a viac .............................. 18,6%


Rozdelenie čitateľov podľa krajov
Bratislavský ..................................  24,7%
Trnavský ......................................    5,1%
Trenčiansky ..................................    7,4%
Nitriansky .....................................  13,5%
Žilinský ......................................... 32,6%
Banskobystrický .............................   5,5%
Prešovský .....................................    7,8%
Košický .........................................   3,5%

Inzeruje u nás aj: 

Nadácia Orange
Slovenské elektrárne Enel
Festival Jeden svet
Festival Uprising
LIDL
Kaufland

Nadácia Slovak Telekom
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
US Steel

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics