Nosičom batožín sa už rok darí, život im však komplikujú zle nastavené zákony - tlačová konferencia k prvému výročiu projektu Nosiči batožín Nota bene

[14. 12. 2015]

Bratislava, 14.12. 2015

Uplynul rok, čo naši nosiči batožín prvýkrát odniesli kufre cestujúcim na Hlavnej stanici v Bratislave. Denne odnesú približne 300 batožín a cestujúci si službu chvália. Ich životy sa menia k lepšiemu a vďaka noseniu batožín sa ich dlh podarilo znížiť takmer o 75 500 eur. Zle nastavená legislatíva im však naďalej komplikuje životy a bráni im získať stabilný a dôstojný domov.

Video upútavka “Prenášame už rok” - https://vimeo.com/148843888

NA STIAHNUTIE:
infografika v jpg - Cesta nosiča batožín domov
Infografika v pdf s doplňujúcimi textami - Cesta nosiča batožín domov
ilustračná foto - Nosič batožín (c) Vladimír Šimíček

OZ Proti prúdu pred rokom spustilo ojedinelý projekt, ktorý zaujal aj v zahraničí. Desiatim mužom, ktorí sa živia predajom časopisu Nota bene, ponúklo prácu na bratislavskej železničnej stanici. Služba sa ujala a cestujúci si ju nevedia vynachváliť. Spokojní sú aj samotní nosiči, ktorí sa stali súčasťou života na stanici. Na stanici pomáhajú každý pracovný deň od 9.00 do 13.00 hodiny.

OZ Proti prúdu pracovalo od spustenia projektu s desiatimi nosičmi. V súčasnosti zamestnáva šesť z nich na polovičný úväzok. Nosiči denne odnesú okolo 300 kusov batožín. „Životy nosičov sa pomaly menia k lepšiemu. Vďaka legálnej práci a príjmu si splácajú svoje dlhy a sú motivovaní hľadať si zamestnanie aj mimo projekt. Napriek tomu stále nemajú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť a musia si platiť drahé bývanie v ubytovniach,“ opisuje ich neľahkú situáciu Peter Kadlečík, koordinátor projektu.  

Všetci nosiči sú zaradení do programu odlžovania. Odkedy začali s nosením batožín, ich dlh sa podarilo znížiť   takmer o 75 500 eur. „Najväčšiu časť z tejto sumy sa nám podarilo zjednať, veriteľ ju nosičom odpustil. Ďalšiu časť na splatenie dlhu poskytla naša organizácia a časť dlhu si splatili nosiči sami,“ dodáva P. Kadlečík.

Napriek tomu majú nosiči stále dlhy v tisíckach eur. Mnohé z nich vznikli nezmyselným navyšovaním dlhu na zdravotnom poistení, pretože pre človeka bez domova, je veľmi komplikované hlásiť sa na úrade práce v mieste svojho trvalého bydliska. Veľkú časť predstavujú aj úroky a exekučné trovy. Aj keď nosiči pracujú a splácajú dlh na zdravotnom poistení, kvôli zlej legislatíve nemajú nárok na plnú zdravotnú starostlivosť. Ak všetko pôjde ako má, do dvoch rokov by viacerí z nich mohli dlh na zdravotnom poistení splatiť úplne.

Za mimoriadny úspech projektu možno považovať aj to, že jeden z nosičov sa odhodlal vstúpiť do osobného bankrotu a to za výdatnej pomoci OZ Proti prúdu a Advokátov pro bono Nadácie Pontis.

Vysoké exekučné zrážky demotivujú ľudí hľadať si legálne zamestnanie. Nosičom po exekučných zrážkach ostane zo mzdy približne 150 Eur, preto si po pracovnej dobe ešte privyrábajú predajom Nota bene. Ak by pracovali v inom zamestnaní na 8 hodinový pracovný úväzok, zo sumy, ktorá by im zostala po exekučných zrážkach, by nedokázali prežiť.

Slovenská legislatíva zatiaľ nepozná vhodný model sociálneho zamestnávania pre ľudí bez domova, ktorý by zohľadňoval špecifickosť ich situácie. V tomto smere je projekt Nosičov batožín výnimočný a neraz supluje diery v zákonoch. OZ Proti prúdu ponúka nielen zamestnanie na vhodný polovičný úväzok a možnosť privyrobiť si predajom Nota bene, ale aj podporu sociálneho pracovníka priamo na pracovisku a sociálne a právne poradenstvo. Zároveň motivuje nosičov k šetreniu.

„Na splácanie dlhu v zdravotných poisťovniach prispievame nosičom rovnakou sumou, akú si našetrili. Naša organizácia spolu s nosičmi vložila do systému počas roka cez 16-tisíc eur v podobe zaplatených odvodov či dlhov. A čo získali nosiči? Stále nemajú zdravotnú starostlivosť, trvalé pobyty, bankové účty, iba dlhy,“ zdôrazňuje Zuzana Pohánková, riaditeľka OZ Proti prúdu. Ďalších viac ako 10-tisíc eur vyplatilo združenie nosičom ako čistú mzdu. Právne služby získané pro bono by inak stáli 5 tisíc eur. Projektu Nosiči batožín sa v združení venujú naplno traja zamestnanci na plné pracovné úväzky.

Systémové nedostatky a zle nastavené zákony človeku bez domova často sťažujú šancu na zmenu, získanie legálneho zamestnania a neraz mu znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti či získaniu dôstojného bývania, v ktorom by si mohol vytvoriť stabilný domov. A to napriek úsiliu ľudí, ktorí chcú zmeniť svoj život, či pomoci  sociálnych pracovníkov okolo nich. Snaha o zmeny v systéme a legislatíve je preto nevyhnutnou súčasťou práce OZ Proti prúdu. „Tento rok sme spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami z celého Slovenska začali pracovať na vzniku národnej stratégie prevencie a riešenia bezdomovectva. Bezdomovectvo je potrebné riešiť komplexne, súčasne v oblasti bývania, sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, zamestnávania, prístupu k hmotnému zabezpečeniu a právam. Všetky opatrenia by mali viesť k tomu, aby každý človek bez domova mal šancu čo najskôr získať svoj vlastný domov,“ vysvetľuje Nina Beňová, koordinátorka projektu Národnej stratégie riešenia bezdomovectva.

Vhodné zákony by uľahčili životnú situáciu aj našim nosičom - pri inom legislatívnom nastavení by už viacerí z nich mohli žiť bežné životy ľudí vo svojich domovoch.

Napriek tomu, projekt Nosičov batožín dáva nádej na zmenu, umožňuje  dôstojne pracovať, riešiť dlhovú situáciu a v neposlednom rade prináša radosť a odľahčenie cestujúcim na železničnej stanici. Projekt nosičov batožín  v máji získal druhé miesto v najstaršej európskej cene za sociálnu inováciu Sozial Marie 2015 a 1. cenu INSP v Seatli. Tento rok projektu končí dôležitá finančná podpora z nórskych fondov, ktorá umožnila zavedenie služby a OZ Proti prúdu bude potrebovať ďalšiu podporu. Podporiť projekt on-line darom sa dá priamo na www.notabene.sk.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE:

Peter Kadlečík, OZ Proti prúdu

peter.kadlecik@notabene.sk 

0907 733 388

Nina Beňová, OZ Proti prúdu

nina.benova@notabene.sk 

0908 434 826

 

OZ Proti prúdu

OZ Proti prúdu sa od roku 2001 venuje ľuďom bez domova a pomáha im pri integrácii do spoločnosti. Pozitívne vplýva na postoje verejnosti voči ľuďom bez domova a vydáva pouličný časopis Nota bene.

Projekt Nosiči batožín realizuje v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, podporený Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a vďaka finančnému príspevku od Bratislavského samosprávneho kraja, Hlavného mesta Bratislavy a Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave. Finančná podpora projektu končí 31. decembra 2015.

Nefinančnými partnermi projektu Nosiči batožín sú Železnice Slovenskej republiky, Meton Slovakia, reklamná agentúra MADE BY VACULIK a Advokáti Pro Bono Nadácie Pontis.

Aktivity súvisiace s vytváraním strategického riešenia bezdomovectva na Slovensku realizuje aj vďaka finančnej podpore cez Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis.

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics