Projekt “Podpora ľudí bez domova v regiónoch"

[23. 11. 2017]

V rámci projektu “Podpora ľudí bez domova v regiónoch” sme 19.-20. októbra zorganizovali v bratislavskom Dome Quo Vadis stretnutie našej organizácie Proti prúdu a jej partnerských organizácií, ktoré zabezpečujú realizáciu projektu Nota bene v 19 mimobratislavských mestách Slovenska. Stretnutie nadviazalo na návštevy zástupcu Proti prúdu v lokalitách pôsobenia partnerských organizácií, a to za účelom efektívnej spolupráce a zberu dôležitých údajov.

Stretnutie partnerských organizácií svojím obsahom umožnilo výmenu know-how a skúseností v oblasti práce s ľuďmi bez domova, a to v témach ako štandardy sociálnej práce, Nota bene ako nástroj sociálnej práce s klientmi, dostupné bývanie a advokačné aktivity v prospech ľudí bez domova. Zástupcovia partnerských organizácií mali v rámci programu tiež možnosť navštíviť pracovné priestory Proti prúdu a zariadenie Nocľahárne sv. Vincenta de Paul.

Veríme, že stretnutie a s ním spojená komunikácia medzi organizáciami napomôžu k zefektívneniu práce s ľuďmi bez domova, k ďalšej tvorbe fungujúcich stratégií a k prekonávaniu bariér pri riešení otázky bezdomovectva s dosahom na samosprávnu, regionálnu a celoštátnu úroveň.  

Projekt “Podpora ľudí bez domova v regiónoch” bol financovaný zo zdrojov Nadácie Slovenskej sporiteľne.

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics