Očkovanie ľudí bez domova na Zátiší

[19. 02. 2018]

Neziskové organizácie vyzývajú zákonodarcov, aby zabezpečili prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova.

Ľudia bez domova, ktorí obývajú opustené garáže na Zátiší, dlhodobo žijú v podmienkach, ktoré ohrozujú ich zdravie a život. Pritom paradoxne nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Preto neziskové organizácie ziniciovali tím dobrovoľníkov - lekárov, ktorí pacientov na ulici preventívne zaočkovali proti hepatitíde (infekčnému zápalu pečene). Náklady na vakcíny uhradili neziskové organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova z vlastných zdrojov. Systém pomoci ľuďom bez domova zlyháva. Neziskové organizácie vyzývajú zákonodarcov, aby zabezpečili prístup k štandardnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova.

V sobotu, 10. februára, bolo na bratislavskom Zátiší rušno. Tím piatich sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov z MVO, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova spolu s piatimi lekármi na čele s primárom z Kliniky infektológie a geografickej medicíny NsP Kramáre uskutočnili výnimočnú akciu – ponúkli očkovanie proti hepatitíde (infekčnému zápalu pečene) ľuďom bez domova, ktorí žijú na Zátiší. Zaočkovaných bolo 31 ľudí bez domova a 2 sociálni pracovníci. Očkovanie prijali všetci oslovení, ľudia bez domova i lekári boli vzájomne milo prekvapení ústretovosťou na oboch stranách. 

Očkovanie iniciovali a zorganizovali mimovládne organizácie Depaul Slovensko, Domov sv. Jána z Boha, Equita, Kresťania v meste a Proti prúdu (vydavateľ Nota Bene) a podieľali sa nej obetaví lekári vo svojom voľnom čase - Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., MUDr. Alena Koščálová, PhD., MUDr. Juliana Pašková, MPH, MHA, MUDr. Peter Sabaka  PhD a primár oddelenia MUDr. Ivan Vojtech.

Zaočkovanie sa podarilo zrealizovať vďaka dobrovoľnej práci odborníkov z MVO. K akcii sa odhodlali potom, ako zlyhali všetky pokusy zabezpečiť potrebnú preventívnu zdravotnú starostlivosť pre ľudí bez domova zo Zátišia bežnými cestami prostredníctvom všeobecného lekára pre dospelých. “Na Slovensku zlyháva systém zdravotnej starostlivosti voči najzraniteľnejším sociálne vylúčeným skupinám obyvateľstva a preto bolo potrebné zorganizovať zaočkovanie na báze občianskej dobrovoľnosti.” povedala Anka Debnárová z organizácie Kresťania v meste, ktorá veľmi oceňuje ústretovosť lekárov.

Ľudia bez domova na Zátiší, ale aj v iných lokalitách Bratislavy žijú v absolútnej chudobe, v provizórnych prístreškoch bez prístupu k tečúcej vode či toaletám a v extrémnych poveternostných podmienkach. Ich vylúčenie zo spoločnosti zahŕňa aj početné bariéry k zdravotnej starostlivosti a zvyšuje ich zraniteľnosť voči ochoreniam. Následkom vylúčenia zo zdravotnej starostlivosti je, že ľudia na ulici ochorejú vážnejšie, sú chorí dlhšie a zomierajú skôr než ich bývajúci spoluobčania. Priemerný vek ľudí bez domova dosahuje iba 49 rokov.

Vstup dobrovoľníckeho lekárskeho tímu do reality bezdomovectva na báze profesionálnej etiky je na Slovensku skutočne významný moment. Očkovacia akcia má byť prvou lastovičkou, vyzvaním, aby sa štát a legislatíva začali systematicky zaoberať dostupnosťou komplexnej zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova. Tej bránia najmä nezmyselne vzniknuté dlhy na zdravotnom poistení, vznikajúce v dôsledku náročnej administrácie  hlásenia sa za poistenca štátu. 

Dôsledky tejto situácie môžu byť fatálne. Odopieranie zdravotnej starostlivosti je eticky, finančne a zdravotne neefektívnym opatrením, ktoré iba prispieva k zvýšeným výdavkom štátu na zdravotnú starostlivosť cez RZP, LSPP alebo predĺžené či opakované hospitalizácie. Čo je závažnejšie, v prípade odmietnutia liečby, môžu aj malé a banálne choroby prerásť do vážneho chronického stavu a napokon skončiť zbytočnou smrťou ľudí bez domova. 

Je neprípustné, aby v takej vyspelej krajine, akou je Slovensko, nebol zabezpečený prístup k plnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov. Preto vyzývame zákonodarcov v súlade s Ústavou SR k legislatívnym zmenám, ktoré zabezpečia, aby prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti bol reálne vymožiteľným právom pre všetkých - aj najviac vylúčených občanov našej krajiny.

Tlačová správa na stiahnutie TU

Kontaktné osoby:

Nina Beňová (+421 908 434 826), nina.benova@notabene.sk

Jozef Kákoš (+421 910 842 598), Jozef.kakos@depaulslovensko.org

 

Dajme šancu ľuďom bez domova, aby mohli riešiť svoje zdravotné problémy.

Depaul Slovensko, n.o. | Jozef Kákoš | jozef.kakos@depaulslovensko.org |
Domov sv. Jána z Boha, n.o. | Matúš Ferenčík | domovmb@gmail.com |
Equita, o.z. | Lucia Roussier | lucia.roussier@equita.sk |
Kresťania v meste| Anna Debnárová | socialne.debnarova@banm.sk |
Proti prúdu, vydavateľ Nota bene| Nina Beňová | nina.benova@notabene.sk |

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics