Hľadáme troch sociálnych pracovníkov pre prácu s predajcami Nota bene v Bratislave na TPP - plný úväzok

[04. 03. 2019]

Na prvej pozícii hľadáme dvoch sociálnych pracovníkov, ktorí budú poskytovať podporu predajcom časopisu Nota bene, predchádzaním vzniku krízových situácii v jeho prirodzenom prostredí, na získavaní dôvery komunity kde predáva a žije, riešení vzniknutých krízových situácii rôzneho charakteru a distribúcia klienta k poradcovi alebo iným dostupným službám. 

Na druhej pozícii hľadáme jedného sociálneho pracovníka – poradcu, poskytujúceho špecializované sociálne poradenstvo, ktorý bude intenzívnejšie podporovať a sprevádzať predajcov v rôznych témach, ktoré popri predaji riešia ako napr. bývanie, práca, zdravie, dlhy, vzťahy a pod.

Sociálny pracovník - pracovný kouč (2 pracovné miesta)
Pracovná doba je štandardne od 8 do 17 h počas pracovných dní, niekedy je ale možná zmena v snahe zastihnúť predajcov v špecifických časoch a dňoch. Pracovník má pridelené územie v rámci Bratislavy, kde mu prináležia predajné miesta a predajcovia predávajúci na nich. Jeho úlohou je poskytovať podporu klientom v predaji tak v sídle organizácie ako aj v teréne. Vydáva časopis, pričom na výdajni prichádza k pravidelnému stretnutiu pracovníka s klientom, podporuje klientov, aby vhodne využívali predajné miesta a komunikovali so zákazníkmi a ľuďmi z okolia jeho predajného miesta. Má na starosti vytváranie príležitostí pre získanie príjmu pre ľudí bez domova - predajné miesta - vytvára nové, komunikuje so zodpovednými pri predajnom mieste (napr. vedúca obchodu, pracovník SBS a pod.) pričom vytvára pre človeka bez domova zázemie, ruší neefektívne miesta, stará sa o sklad časopisov a jeho evidenciu, sprostredkúva komunikáciu medzi redakciou a predajcami pri uverejnení klientovho príbehu v časopise Nota bene, vedie skupinové stretnutia s cieľom motivovať predajcov k vhodnému predaju a dodržiavaniu pravidiel - pracovník udeľuje klientom aj stopky pri porušení pravidiel. Pracovník rieši pri práci s predajcami aj medziľudské nezhody, rozdielne názory a konfliktné situácie medzi predajcami navzájom, alebo medzi predajcom a falošným predajcom či okoloidúcimi obyvateľmi. Jeho úlohou je vedieť vhodne usmerniť predajcov a pomôcť im riešiť konflikt. Prácu s klientmi pracovník zaznačuje do databázy intervencii a pravidelne ju vyhodnocuje.

Sociálny pracovník - poradca (1 pracovné miesto)
Pracovná doba je rovnaká ako u prvej pozície. Prostredníctvom rôznych techník sociálnej práce sa snaží byť podporným pre klientov, učiť ich riešiť životné situácie tak, aby neskôr dokázali byť samostatnejší. Z našej skúsenosti s klientmi najčastejšie riešime témy bývania, práce, zdravia, dlhov, sociálne zabezpečenie a iné témy. Svoju prácu zaznačuje do databázy, pravidelne ju štatisticky vyhodnocuje a jej výsledky analyzuje spolu s kolegami, aby hľadali efektívne a vhodné postupy v práci s klientmi. S predajcami Nota bene sa kontaktuje tak v sídle organizácie, ako aj v teréne . Hľadáme človeka, ktorému je prirodzené byť počúvajúcim s empatickým prístupom ku klientom, hľadajúci spolu s klientom riešenia a nie robiť veci za neho, rešpektujúci klientovu slobodu a rozhodnutia aj keď nemusia sa vidieť poradcovi najsprávnejšie. Súčasne mu vie pomôcť sa skontaktovať s inými odborníkmi a spoločne vytvárať vhodné prostredie pre spoluprácu. 

U oboch pozícii sa bude denne využívať počítač na zaznačovanie priebehu práce a jej výsledkov. Pri distribúcii časopisu Nota bene bude tiež potrebné narábanie s financiami.
Miesto práce
Karpatská, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
čím skôr, ale možnosť dohody. vzhľadom na výpovednú dobu uchádzača
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
odstupňovaný plat vzhľadom na skúsenosti a schopnosť samostatne pracovať:
  • JUNIOR 930 Eur (počas trojmesačnej skúšobnej doby 830eur),
  • SENIOR 1030 Eur (počas trojmesačnej skúšobnej doby 930 eur)
  • zmluva na dobu určitú - 1 rok s predĺžením po obojstrannej spokojnosti. Našim cieľom je nájsť dlhodobého kolegu.

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť neskoršieho kariérneho rastu na pozície “koordinátor” alebo “vedúci sociálnych pracovníkov” so zvýšenou mzdou a inými benefitmi.
• prácu v organizácii s bohatými skúsenosťami v práci s ľuďmi bez domova od roku 2001. Budeš súčasťou tímu so širokým záberom podpory pre ľudí bez domova – pracujeme na systémových zmenách cez Advokáciu, na Bývaní cez prácu v bytoch, na Zamestnávaní cez Nosičov batožín a prácu s externými zamestnávateľmi. Je tu možnosť v budúcnosti v posune v rámci daných projektov.
• zažiješ pekné chvíle pri Homeless plese, výletoch s predajcami a splavovaní riek, na hudobnom festivale Pohoda s nosičmi batožín a iných akciách
• profesijný rozvoj cez vzdelávania, supervízie, konferencie, stáže a zdieľania s kolegami.
• podporu v samostatnosti a flexibilite pri zverených úlohách

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia prosím zasielajte CV a Motivačný list (prečo by ste chceli u nás pracovať) na pohovory@notabene.skprípadne telefonujte na 0907733388 v pracovné dni od 9 do 16 hod.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

17.3.2019 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - základy
Microsoft Word - základy

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• Pre obe pozície hľadáme sociálneho pracovníka podľa Zákona o sociálnej práci http://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-219. Môže ísť o “juniora” t.j. začínajúceho sociálneho pracovníka s praxou do 2 rokov v sociálnej práci), alebo skúseného sociálneho pracovníka s praxou nad 2 a veľkým potenciálom samostatne pracovať po zaškolení. V prípade záujmu o pozíciu Poradcu, je nutnou podmienkou aj ročná prax v sociálnej práci na TPP. 
• vodičský preukaz skupiny B a schopnosť šoférovať alebo sa naučiť jazdiť pre potreby pohybu v teréne
• práca na PC (word, excel)

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ

Stručná charakteristika spoločnosti

V OZ Proti prúdu od roku 2001 pomáhame ľuďom bez domova, aby si pomohli sami – získali príjem, sebaúctu a sociálne kontakty. Posilňujeme schopnosti ich samotných, aby prekonali prekážky na tejto ceste. Hlavným nástrojom pomoci sa stal projekt pouličného časopisu Nota bene, do ktorého sa zapojilo už viac ako 4 000 ľudí bez domova v 19 mestách Slovenska. Ľuďom bez domova pomáha zlepšiť svoj život, posilňuje ich nezávislosť a schopnosť naplniť svoj potenciál. Časopis Nota bene má približne 100 000 čitateľov mesačne. 

Počas 18-ročnej histórie sme priniesli ďalšie pilotné projekty v práci s ľuďmi bez domova a stáli pri zrode niekoľkých organizácií: päť rokov sme prevádzkovali projekt Streetwork s ľuďmi bez domova, v našich radoch hralo prvé Divadlo s ľuďmi bez domova. Oba projekty sa osamostatnili a doteraz s organizáciami o.z. Vagus a o.z. Divadlo bez domova, ktoré ich dnes realizujú, spolupracujeme. V roku 2006 sme pomáhali pri vzniku nízkoprahovej nocľahárne sv. Vincenta Depaul a sme spoluzakladateľmi Ošetrovne sv. Alžbety z roku 2011. Od decembra 2014 prevádzkujeme na bratislavskej Hlavnej stanici projekt zametnávania a oddlžovania ľudí bez domova - Nosiči batožín. 

Organizujeme športové, kultúrne a spoločenské podujatia (napríklad Homeless ples), kde spájame ľudí bez domova s tými, čo domov majú. 

Našim dlhodobým cieľom je snaha o systematické a legislatívne zmeny a strategické riešenie bezdomovectva na národnej úrovni. Systémové nedostatky a zle nastavené zákony spolu s absolútnou absenciou cenovo dostupného bývania sťažujú ľuďom bez domova šancu na zmenu, a to napriek úsiliu ich samotných či pomoci sociálnych pracovníkov. V rámci projektu Advokácie pripomienkujeme legislatívu a strategické materiály a iniciujeme Národnú stratégiu prevencie a riešenia bezdomovectva, organizujeme medzinárodnú konferenciu Ľudia bez domova (pripravujeme 8. ročník v júni 2019) a publikujeme odborné texty. Zároveň dávame hlas ľuďom bez domova pri vlastnej obhajobe svojich práv a preto naši vyškolení predajcovia Nota bene chodia na diskusie do škôl a rozprávajú o svojom živote a skúsenostiach v rámci programu Lektori bezdomovectva. 

Nakoľko oblasť bývania považujeme za kľúčovú oblasť pre komplexné riešenie problémov ľudí bez domova a ukončovanie bezdomovectva, od roku 2016 sa intenzívnejšie venujeme práve téme cenovo dostupného bývania pre ľudí bez domova - nielen v pripomienkovacích procesoch a pri príprave odborných materiálov, ale aj v priamej práci v oblasti bývania. Na komerčnom trhu sa snažíme nájsť byty so zníženým nájmom a následne prenajať/podnajať predajcom Nota bene na princípoch Housing first, pričom ponúkame individuálnu podporu formou poradenstva priamo v bytoch ale aj poskytovaním podporných finančných príspevkov.

Viac info na:
www.notabene.sk
www.facebook.com/casopisnotabene

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Proti prúdu, občianske združenie, združenie (zväz,spolok)
Karpatská 10 
811 05 Bratislava
http://notabene.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Kadlečík
Tel.: +421907733388
E-mail: poslať životopis

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics