TS Ukončime bezdomovectvo - Konferencia Cesty k ukončovaniu bezdomovectva 2019

[07. 06. 2019]

Odborníci sa zhodujú: 

Sociálne služby bezdomovectvo nevyriešia, potrebujeme dostupné nájomné bývanie. 

Aby sme ukončili bezdomovectvo je nutný rozvoj sociálnych služieb a cenovo dostupného bývania, zhodli sa odborníci na konferencii Cesty k ukončovaniu bezdomovectva. "Dôležitým nástrojom bude prijatie Národnej koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva," tvrdí organizátor konferencie, OZ Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene.

Konferenciu otvorila zvolená prezidentka Zuzana Čaputová. 

 

Dňa 6.-7.6. 2019 sa v Bratislave uskutočnila celoslovenská konferenciu Ľudia bez domova 2019, ktorú organizovalo OZ Proti prúdu, vydavateľ Nota bene. Ôsmy ročník konferencie s témou „Cesty k ukončovaniu bezdomovectva“ otvorila svojím príhovorom zvolená prezidentka Zuzana Čaputová. Efektívne riešenia bezdomovectva v spoločnej diskusii hľadali aj štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš, primátor Bratislavy Matúš Vallo a ďalší zástupcovia ministerstiev, samosprávy a ďalší odborníci z neziskových organizácií. 

„Musíme si uvedomiť, že právo na bývanie patrí k ľudským právam a bývanie je predpokladom pre možnosť nájsť si prácu a žiť dôstojný život. Ak nebudeme na úrovni štátu a inštitúcií hľadať riešenia a pracovať na tom, aby sme ľuďom žijúcim na ulici, ale aj sociálne slabým jednotlivcom a rodinám dali stabilné bývanie za férový nájom, tak je len malá šanca, že sa im podarí nájsť a udržať si zamestnanie a integrovať sa naspäť do spoločnosti,“ vyhlásila zvolená prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom úvodnom príhovore

 

Konferencie sa zúčastnilo spolu 170 účastníkov, z toho 50 rôznych organizácii poskytovateľov služieb pre ľudí bez domova z celého Slovenska. Vystúpilo 40 prezentérov vrátane piatich ľudí so skúsenosťou bezdomovectva. Odzneli inšpirácie z úspešných Housing first projektov z Holandska, z Čiech a skúsenosti Sociálnej nájomnej agentúry z Maďarska, ktorá nedávno získala ocenenie za sociálne inovácie SozialMarie. Svoj program bývania predstavil aj organizátor OZ Proti prúdu. 

 

V súčasnosti sa rozhoduje o osude dôležitého dokumentu - Národná koncepcia prevencie a riešenia bezdomovectva. Slovensko je jedna z mála krajín EU, ktorá takýto strategický dokument doteraz neprijala. 
Podkladový materiál Koncepcie, ktorá si ako hlavný cieľ kladie ukončovanie bezdomovectva, pripravil Inštitút pre výskum práce a rodiny pri MPSVR SR. 

Na príprave materiálu sa podieľalo OZ Proti prúdu a Depaul Slovensko, n.o., ktoré spolu s ďalšími neziskovými organizáciami žiadali Ministra práce a sociálnych vecí a rodiny o vznik strategického materiálu už pred štyrmi rokmi. Aj keď podkladový materiál existuje, neziskové organizácie zatiaľ vnímajú realizáciu prípravy samotnej Koncepcie ako otáznu. 

 

„Riešenie bezdomovectva je v súčasnosti na Slovensku takmer výlučne orientované do sociálnych služieb a aj tie sú hlboko podimenzované. Skúsenosti z praxe ukazujú, že sociálne služby samotné nestačia na to, aby sa ľudia zo svojho bezdomovectva vymanili. Je potrebný aj prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu. Ten na Slovensku chýba a následkom toho ľudia bez domova ostávajú zaseknutí v krízových zariadeniach bez možnosti posunúť sa ďalej,“ hovorí Nina Beňová, OZ Proti prúdu, hlavná organizátorka konferencie.  

 

„Už je čas, aby sme si kládli vyššie ciele než len to, aby ľudia bez domova nezamrzli v uliciach. Je čas rozšíriť debatu od služieb k problematike dostupného bývania - teda od manažovania problému bezdomovectva k jeho reálnemu ukončovaniu. Prijatie celoslovenskej Koncepcie prevencie a riešenia bezdomovectva je strategický nástroj ako systémovú zmenu realizovať v praxi komplexne a na všetkých úrovniach,“ povedala Sandra Pazman Tordová, spoluzakladateľka OZ Proti prúdu a šéfredaktorka Nota bene. 

 

FOTOGRAFIE nájdete tu: https://drive.google.com/drive/folders/1oMvdeQGz-FoKPynKJ8J9sRJitee-OMbW?usp=sharing 

Prosíme uviesť zdroj: NOTA BENE/Braňo Bíbel 

všetky okrem fotografie č.3 - autorka: NOTA BENE/Zuzana Pohánková

 

KONTAKT:

Nina Beňová, nina.benova@notabene.sk, 0908 434 826

Sandra Pazman Tordová, sandra.tordova@notabene.sk, 0905 143 651

 


Občianske združenie Proti prúdu realizuje svoje aktivity v prospech ukončovania bezdomovectva na národnej a lokálnej systémovej úrovni i v priamej pomoci ľuďom so skúsenosťou bezdomovectva od roku 2001.

8. ročník Konferencie Ľudia bez domova 2019 - Cesty k ukončovaniu bezdomovectva  organizuje Proti prúdu v rámci programu ADVOKÁCIA a projektu „Kľúč k domovu“  podporenom z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Operačného programu Efektívna verejná správa Ministerstva vnútra SR. Partnerom Proti prúdu počas doby realizovania projektu 2018/09 – 2020/11 je DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia.


PROTI PRÚDU | založené v roku 2001 | realizuje v roku 2019
program ADVOKÁCIA 
| program BÝVANIE 
program NOTA BENE 
| program ZAMESTNÁVANIE

 

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics