Denný streetwork - ukončený k 30.4.2012

Projekt sme realizovali v nadväznosti na projekt večerného streetworku od 1.1.2012 do 30.4.2012, kedy sme večerné služby nahradili službami dennými. 

Od mája 2012 sme dennú i večernú formu vyhľadávacieho streetworku ukončili a sústredili sa na rozvoj intenzívnej každodennej práci v teréne so 160 klientami - Streetwork s predajcami Nota bene.

Naše päťročné skúsenosti z práce v teréne v rámci projektu Streetwork sú zachytené v knihe Šľapaje ulicou - rôzne prístupy terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova, ktorú sme vydali v roku 2013. Autor Peter Kadlečík, PhD., ako vtedajší koordinátor tímu terénnych sociálnych pracovníkov OZ Proti prúdu absolvoval v roku 2010 pracovné návštevy v Londýne a Olomouci. Skúsenosti, ktoré v tamojších uliciach získal, opísal formou kvalitatívneho výskumu, pričom porovnával spôsob fungovania piatich terénnych programov v rámci troch miest. Praktické skúsenosti obohatil o výsledky iných, už realizovaných výskumov v USA a vo Veľkej Británii. Prostredníctvom nich sa v publikácii dozviete viac o rôznych prístupoch v terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova.

Kniha Šľapaje ulicou je vynikajúcou pomôckou pre každého, kto má záujem začať so streetworkom - terénnou sociálnou prácou alebo skvalitniť svoje súčasné terénne programy.

Projekt večerného streetworku prevzal v januári 2012 tím našich bývalých zamestnancov - streetworkerov a projekt žije ďalej pod hlavičkou o. z. Vagus. Nadviazali na to všetko, čo sme spolu za 5 rokov vybudovali. Sieť organizácií poskytujúcich služby ľuďom bez domova v Bratislave je znova o kúsok väčšia.

 


Program terénnej sociálnej práce o. z. Proti prúdu - Streetwork s ľuďmi bez domova od 1.1.2012 - 30.4.2012 v jeho dennej forme v skratke:

Vyhľadávali sme bezdomovcov v uliciach Bratislavy a ponúkali im pomoc priamo v prostredí, kde žijú.

Od pondelka do piatka, od 9:00 do 17:00 hod, sme kontaktovali ľudí bez domova, ktorí potrebovali akútnu pomoc a prepájali sme ich s dostupnými službami.

Terénny sociálny pracovník ponúkal človeku bez domova v prvom rade „ľudský kontakt“ a záujem.

Poskytovali sme základné poradenstvo a tak im pomáhali zorientovať sa kde a ako riešiť svoj problém.

V prípade potreby sme poskytovali transport do nocľahární, a doprevádzanie k lekárovi, či na úrad.

Poskytovali sme aj niektoré nedostatkové služby v Bratislave, ako napr.:

  • výdaj šatstva darovaného verejnosťou
  • ošetrovanie drobných rán

Tu niekde začínala motivácia ľudí bez domova meniť svoj život.

SME písalo o našom streetwork-u vo večerných hodinách takto:
Pomoc prichádza s kanvicou kávy 


Plus 7 uverejnilo reportáž:
Zmrznutí

 

 


Od mája 2012 máte môžete podporiť prácu našich terénnych pracovníkov - Streetwork s predajcami Nota bene. Podporiť nás môžete nasledovne:

Kontakt:
Občianske združenie Proti prúdu, Karpatská 10, Bratislava 811 05, 
Tel: 02/ 52 62 59 62
Peter Kadlečík peter.kadlecik@notabene.sk , terénny sociálny pracovník 


Sandra Tordová sandra.tordova@notabene.sk , 0905/143 651, štatutárna zástupkyňa OZ Proti prúdu

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics