Výsledky verejnej zbierka DMS 2015 - 2017

Realizácia verejnej zbierky č. 000-2015-011133 formou darcovskej SMS v prospech o.z. Proti prúdu bola povolená MV SR v termíne od 1.5.2015 do 15.4.2017

Ukončená verejná zbierka Nota bene číslo 000-2015-011133 (povolenie k zbierke číslo SVS-OVS3-2016/012227 bolo vydané Ministerstvom vnútra SR) pre O.Z Proti prúdu prebiehala od 1.5.2015 do 15.4.2017 a to formou SMS zbierky v hodnote 2 eurá na číslo 877, darcovskou SMS spravovanou Fórom donorov.Podiel prevádzaný na účet zbierky bol 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka č. 000-2015-011133 bola povolená MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk

Organizácia: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
Sídlo: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 360 68 781

 • Účel zbierky: "Verejnoprospešný účel kultúrnych, spoločenských, motivačných a vzdelávacích aktivít pre ľudí bez domova
 • Čas konania zbierky: 1.5.2015 do 15.4.2017
 • Čistý výnos zbierky: 10 657,98 Eur
 • Použité v roku 2015: 343,68 Eur
 • Použité v roku 2016: 7900,86 Eur
 • Použité v roku 2017: 2413,44 Eur
 • Termín vyčerpania zbierky: do 15.4.2017


Prehľad aktivít v roku 2015 financovaných z čistého výnosu zbierku, spolu v sume 343,80  Eur

Pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80 hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenú s vyššími nárokmi ako aj väčšou podporou.

Výnos zbierky bol použitý na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín a to nasledovne:

 • Uniformy nosičov batožín - klientov združenia zamestnaných na TPP

Prehľad aktivít v roku 2016 financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 7900,86 Eur

Pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenaú s vyššími nárokmi ako aj väčšou podporou.

Výnos zbierky bol použitý na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín a to nasledovne:

 • Mzdy nosičov batožín - klientov združenia (suma 3 599,61 eur)
 • Mzda koordinátora a sociálneho pracovníka združenia (suma 4301,25 eur)

Prehľad aktivít v roku 2017  financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 2413,44 eur

Pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenú s vyššími nárokmi a vyššou podporou, ktorá poskytuje potrebnú finančnú stabilitu klientom.

Výnos zbierky bol použitý na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín a to nasledovne:

 • Mzdy nosičov batožín - klientov združenia (spolu suma 1 975,98 eur)
 • Mzda koordinátora a sociálneho pracovníka združenia (spolu suma 437, 46 eur)

V Bratislave dňa 15.7.2017

----------------------------

Podporte Nota bene pravidelnou darcovskou sms

Pošlite na číslo 877 sms

s textom:

DMS START NOTABENE

Cena DMS stojí 2,- E mesačne.

Ďakujeme!





Zrušenie zasielana našej PRAVIDELNEJ DMS:

Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP NOTABENE alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.

Deaktivácia služby je zadarmo.


Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NOTA BENE (DMS medzera NOTA BENE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete nawww.donorsforum.sk Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka č. 000-2015-011133 je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk

 


História verejných zbierok realizovaných združenim Proti prúdu a povolených MV SR:

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics