Výsledky verejnej zbierky DMS 2017 - 2018

Realizácia verejnej zbierky formou darcovskej SMS v prospech o.z. Proti prúdu bola povolená MV SR a to formou darcovskej SMS v hodnote 2 eurá zasielanej na číslo 877.

SMS boli realizované prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk. Podiel prevádzaný na účet zbierky bol 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. 

Organizácia: Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
Sídlo: Karpatská 10, 811 05 Bratislava
IČO: 360 68 781

 • Číslo zbierky: č. 000-2017-014269
 • Účel zbierky: "Verejnoprospešný účel kultúrnych, spoločenských, motivačných a vzdelávacích aktivít pre ľudí bez domova
 • Čas konania zbierky: 16.4.2017 - 31.3.2018
 • Čistý výnos zbierky:   6 656,64 Eur
 • Náklady zbierky: 0 Eur
 • Použité v roku 2017:  2 503,68 Eur
 • Použité v roku 2018:  4 152,96 Eur

Prehľad aktivít v roku 2017 financovaných z čistého výnosu zbierku, spolu v sume 2 503,68 Eur

program NOTA BENE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nota bene:

 • Náklady na voľnočasové aktivity predajcov Nota bene - letný výlet (suma 260 Eur)
 • Náklady na vianočné posedenie pre predajcov Nota bene a vianočné darčeky (suma 2 243,68 Eur)

Prehľad aktivít v roku 2018 financovaných z čistého výnosu zbierky, spolu v sume 4 152,96 Eur

program ZAMESTNÁVANIE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nosiči batožín - pilotné zamestnávanie klientov združenia (nadstavbová práca len pre predajcov Nota bene) spojené s intenzívnou sociálnou prácou, ktorá umožňuje rozvoj pracovných návykov a splácanie dlhov. Ide o prácu na trvalý pracovný pomer na skrátený úväzok 80 hod, t.j. zmluvu s odvodmi spojenú s vyššími nárokmi ako aj väčšou podporou:

 • Personálne náklady na zamestnávanie klientov združenia zamestnaných na TPP ako Nosiči batožín  (suma 1 932,13 Eur)
 • Personálne náklady na sociálne poradesntvo pre klientov združenia zamestnaných na TPP ako Nosiči batožín (suma 1 744,69)
 • Náklady na vzdelávanie klientov združenia zamestnaných na TPP ako Nosiči batožín (suma 118,80 Eur)
 • Náklady spojené s registráciou verejnej zbierky pre rok 2018/2019 (suma 20 Eur)

program NOTA BENE

Výnos zbierky sme použili na pokrytie nákladov spojených s realizovaním projektu Nota bene:

 • Náklady na distribúciu Nota bene a doplnkových príloh do 18 miest Slovenska, kde projekt Nota bene realizujú partnesrké organizácie (suma 337,34 Eur)

V Bratislave dňa 30.6.2019


Podporte Nota bene pravidelnou darcovskou sms

Pošlite na číslo 877 sms

s textom:

DMS START NOTABENE

Cena DMS stojí 2,- E mesačne.

Ďakujeme!

Zrušenie zasielana našej PRAVIDELNEJ DMS:

Odošlite SMS správu v tvare: DMS STOP NOTABENE alebo DMS STOP na telefónne číslo 877.

Deaktivácia služby je zadarmo.


Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS NOTA BENE (DMS medzera NOTA BENE) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude. Viac informácií o mechanizme DMS nájdete nawww.donorsforum.sk Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zbierka je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov, www.donorsforum.sk


História verejných zbierok realizovaných združenim Proti prúdu a povolených MV SR:

 

Začiatok stránky

Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET systems.

Web Analytics